25 feb 2016 16:15

25 feb 2016 16:15

"Schysst på nätet"

TÖREBODA: Arbetar förebyggande mot mobbing

I går var aulan i centralskolan fullsatt med femteklassare från kommunens skolor när Celia Cox, från organisationen Friends spelade scener ur författarens Johanna Nilssons bok, Gilla hata hora. Syftet var att visa hur starkt grupptrycket påverkar vårt agerande på social medier men också upplysa eleverna om att de har rätt till integritet på nätet.

Under två dagar genomför utbildning och kultur i Töreboda kommun tillsammans med Rädda barnen utbildning för lärare, föräldrarna och barn som vistas i för- och grundskolan. Den här gången valde kommunen att satsa på fördjupad utbildning med rollspel och fortsatta seminarier i klassrummen efter pjäsen med elever ur årskurs 5. Målet är att skapa förutsättningar för ett medvetet arbete mot diskriminering och kränkningar.

Integritet

Under föreställningen får eleverna följa karaktärerna Carro, Isabelle och Molle. Kamraterna slits mellan sina samveten, som säger nej, och pressen från omgivningen att trycka på Facebooks gilla knapp i den uppblommande hatkampanjen mellan klasskamraterna Gloria och Robin.

– Jag uppmanar eleverna att följa sin magkänsla och våga stå upp för varandra på nätet när någon utsätts för kränkningar, berättar Celia Cox från organisationen Friends.

Hon betonar att eleverna har rätt till integritet och att de alltid söker stöd hos någon vuxen som de har förtroende för när något obehagligt inträffar.

– Vuxna har ett moraliskt ansvar och är tvingande att agera enligt FN-barnkonvention och av de lagar som styr skolans verksamhet.

Kontakter

Stina Ernstsson, Linus Esplund och Ludvig Eriksson från klass 5C i Björkängsskolan tycker dagens föreställning väckte många bra idéer om hur man ska agera om något händer på nätet som man inte tycker om.

– Jag håller kontaken med en kompis som har flyttat från Töreboda. Vi skickar bilder tillvarandra, berättar Stina Ernstsson som har sett en kräkning på nätet.

Ludvig och Linus tycker sociala medier är ett bra sätt att träffa nya kompisar på men de har inga erfarenheter av övergrepp på nätet.

Kompetensutbildning

Tomas Ärlevik är rektor för Moholm och Älgarås skolor tycker det är viktigt att skapa en medvetenhet hos barnen redan i unga år.

– Det gäller att mota olle i grind innan mobbing blivit en cementerad företeelse i vardagen.

Erfarenheter från skolorna i Moholm och Älgarås visar att det är svårt för lärarna att upptäcka när och om det sker några övergrepp på nätet.

– För det mesta är det eleverna själva som söker upp någon vuxen på skolan de har förtroende för. När det händer är det oftast efter helgerna.

Varje skola har en likabehandlingsplan som revideras regelbundet. Dokumentet beskriver hur personalen ska agera när elever utsätts för kränkande behandling.

– Vi välkomnar extern expertis för att lära oss mer om nya arenor där barnen vistas. Det främjar det förebyggande arbetet.

Under två dagar genomför utbildning och kultur i Töreboda kommun tillsammans med Rädda barnen utbildning för lärare, föräldrarna och barn som vistas i för- och grundskolan. Den här gången valde kommunen att satsa på fördjupad utbildning med rollspel och fortsatta seminarier i klassrummen efter pjäsen med elever ur årskurs 5. Målet är att skapa förutsättningar för ett medvetet arbete mot diskriminering och kränkningar.

Integritet

Under föreställningen får eleverna följa karaktärerna Carro, Isabelle och Molle. Kamraterna slits mellan sina samveten, som säger nej, och pressen från omgivningen att trycka på Facebooks gilla knapp i den uppblommande hatkampanjen mellan klasskamraterna Gloria och Robin.

– Jag uppmanar eleverna att följa sin magkänsla och våga stå upp för varandra på nätet när någon utsätts för kränkningar, berättar Celia Cox från organisationen Friends.

Hon betonar att eleverna har rätt till integritet och att de alltid söker stöd hos någon vuxen som de har förtroende för när något obehagligt inträffar.

– Vuxna har ett moraliskt ansvar och är tvingande att agera enligt FN-barnkonvention och av de lagar som styr skolans verksamhet.

Kontakter

Stina Ernstsson, Linus Esplund och Ludvig Eriksson från klass 5C i Björkängsskolan tycker dagens föreställning väckte många bra idéer om hur man ska agera om något händer på nätet som man inte tycker om.

– Jag håller kontaken med en kompis som har flyttat från Töreboda. Vi skickar bilder tillvarandra, berättar Stina Ernstsson som har sett en kräkning på nätet.

Ludvig och Linus tycker sociala medier är ett bra sätt att träffa nya kompisar på men de har inga erfarenheter av övergrepp på nätet.

Kompetensutbildning

Tomas Ärlevik är rektor för Moholm och Älgarås skolor tycker det är viktigt att skapa en medvetenhet hos barnen redan i unga år.

– Det gäller att mota olle i grind innan mobbing blivit en cementerad företeelse i vardagen.

Erfarenheter från skolorna i Moholm och Älgarås visar att det är svårt för lärarna att upptäcka när och om det sker några övergrepp på nätet.

– För det mesta är det eleverna själva som söker upp någon vuxen på skolan de har förtroende för. När det händer är det oftast efter helgerna.

Varje skola har en likabehandlingsplan som revideras regelbundet. Dokumentet beskriver hur personalen ska agera när elever utsätts för kränkande behandling.

– Vi välkomnar extern expertis för att lära oss mer om nya arenor där barnen vistas. Det främjar det förebyggande arbetet.

  • Henrik Beck Friis

Friends

Varje år utbildar Friends drygt 46 000 lärare, föräldrar och barn kring hur de kan förebygga mobbning. Utbildningen vänder sig till förskolor, skolor och idrottsföreningar. Visionen är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Organisationen har ett 50-tal anställda och drivs utan statliga bidrag. Huvudkontoret ligger i Solna och det finns regionkontor i Umeå, Göteborg och Malmö

Källa: friends.se