25 feb 2016 18:29

25 feb 2016 18:29

Fint pris till Gustaf Klarin

STOCKHOLM: Förmedlar kunskap i frågor av stor betydelse för de areella näringarna

”Jag känner mig hedrad av att bli uppmärksammad av ett så illustert sällskap som KSLA”, sa Gustaf Klarin, bördig från Gullspång, när han prisades för föredömliga journalistiska insatser.

För en månad sedan fick Gustaf Klarin mottaga priset av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Prisutdelningen var i Stadshuset i Stockholm.

Du bor idag i Stockholm men när flyttade du från Gullspång?

– På sätt och vis flyttade jag när jag började gymnasiet i Örebro, men jag kom tillbaka i mitten på 1980-talet när jag läste ett år på Komvux i Mariestad, läste in natur. Bodde också en tid i Paris innan jag läste journalistik på Södra Vätterbygdens folkhögskola. År 1993 började jag på Sveriges Radio, Naturmorgon och lantbruksnytt, sedan 2007 är jag på Vetenskapsradion.

Lite ”lång och trogen tjänst” då?

– (skratt) Ja, det kan man säga, det var ju i alla fall inget scoop som låg bakom priset.

Vad har du för relation till Gullspång idag? Släktingar kvar?

– Nej, ingen relation alls egentligen, mer än gravarna. Mor och far flyttade till Gullspång runt 1960 så jag har till exempel ingen släkt i bygden.

Annat var det förr, som julafton på äldreboendet.

– Du tänker på julbön på Amnegården?! Ja, hela familjen var med och sjöng, till detta kom jag hem i alla år och var med och sjöng ända till slutet. Var även med i Nunnestadsgänget och sjöng Julvisa. Spelade in oss och lade det på en CD minns jag. Så minnen från Gullspång har jag ju massor, jag är ju född 1966 och bodde i Mokärr till och med högstadiet.

Motiveringen till priset

Gustaf Klarin fick mottaga priset i Stadshuset i Stockholm. Akademien lyfte i sin motivering fram att han i program som Vetandets värld och Odla med P1 ”förmedlat kunskap i frågor av stor betydelse för de areella näringarna. Han har medverkat till att skapa ett utvecklande möte mellan vetenskap och allmänhet och på så sätt tillgodosett det allmänna intresset att vara informerad. Han vågar vara inte bara förmedlande utan också djärvt ifrågasättande och källkritisk.”

För en månad sedan fick Gustaf Klarin mottaga priset av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Prisutdelningen var i Stadshuset i Stockholm.

Du bor idag i Stockholm men när flyttade du från Gullspång?

– På sätt och vis flyttade jag när jag började gymnasiet i Örebro, men jag kom tillbaka i mitten på 1980-talet när jag läste ett år på Komvux i Mariestad, läste in natur. Bodde också en tid i Paris innan jag läste journalistik på Södra Vätterbygdens folkhögskola. År 1993 började jag på Sveriges Radio, Naturmorgon och lantbruksnytt, sedan 2007 är jag på Vetenskapsradion.

Lite ”lång och trogen tjänst” då?

– (skratt) Ja, det kan man säga, det var ju i alla fall inget scoop som låg bakom priset.

Vad har du för relation till Gullspång idag? Släktingar kvar?

– Nej, ingen relation alls egentligen, mer än gravarna. Mor och far flyttade till Gullspång runt 1960 så jag har till exempel ingen släkt i bygden.

Annat var det förr, som julafton på äldreboendet.

– Du tänker på julbön på Amnegården?! Ja, hela familjen var med och sjöng, till detta kom jag hem i alla år och var med och sjöng ända till slutet. Var även med i Nunnestadsgänget och sjöng Julvisa. Spelade in oss och lade det på en CD minns jag. Så minnen från Gullspång har jag ju massor, jag är ju född 1966 och bodde i Mokärr till och med högstadiet.

Motiveringen till priset

Gustaf Klarin fick mottaga priset i Stadshuset i Stockholm. Akademien lyfte i sin motivering fram att han i program som Vetandets värld och Odla med P1 ”förmedlat kunskap i frågor av stor betydelse för de areella näringarna. Han har medverkat till att skapa ett utvecklande möte mellan vetenskap och allmänhet och på så sätt tillgodosett det allmänna intresset att vara informerad. Han vågar vara inte bara förmedlande utan också djärvt ifrågasättande och källkritisk.”