15 feb 2016 15:46

15 feb 2016 15:49

Vill diskutera Bikupan

HOVA: Dialogmöte om förskoleverksamheten i Hovadelen

Den omdiskuterade frågan om förskolans framtida placering i Hova ska åter ventileras på ett dialogmöte.
– Det är viktigt att vi träffas och lyssnar på varandra, säger Anja Nyström (S), ordförande i barn-, utbildning och kulturnämnden.

Barn och utbildningsverksamheten samt tekniska förvaltningen har en tid diskuterat olika alternativ för förskolornas placering i Hova. I diskussionen förekom länge tre alternativ. Men sedan kommunen köpte fastigheten på Väderkvarnsvägen, där Bikupan tidigare varit lokaliserad, finns även detta med som ett alternativ.

I januari beslutade nämnden att ge ”förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att renovera förskolan Bikupans före detta lokaler”.

Målsättningen är att skapa en samlad förskoleverksamhet i Hova. De förslag som kommer att presenteras på dialogmötet är:

• Bikupans två avdelningar blir kvar i nuvarande lokaler på Lexells väg.

• Bikupans två avdelningar flyttas till Regnbågsskolan.

• En ny förskola om fem avdelningar byggs i Hova tätort.

• Renovering och tillbyggnad av ”gamla Bikupans” lokaler vid Väderkvarnsvägen.

Det är inte det första dialogmötet som hålls om förskoleverksamhetens framtid i Hovadelen.

– Det stämmer, men det här är ett viktigt led, att lyssna av vad föräldrarna till barnen har att säga, säger Anja Nyström.

Blir det avgörande för placeringen?

– Vi lyssnar på medborgarna men vi måste ju samtidigt beakta vad förvaltningen senare kommer fram till.

Mötet hålls måndagen den 22 februari i kommunhuset i Hova förvaltningsbyggnad. Inbjudna är, som det står i inbjudan, ”föräldrar och övriga medborgare med intresse av förskolornas framtida placering i Hova”.

Barn och utbildningsverksamheten samt tekniska förvaltningen har en tid diskuterat olika alternativ för förskolornas placering i Hova. I diskussionen förekom länge tre alternativ. Men sedan kommunen köpte fastigheten på Väderkvarnsvägen, där Bikupan tidigare varit lokaliserad, finns även detta med som ett alternativ.

I januari beslutade nämnden att ge ”förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att renovera förskolan Bikupans före detta lokaler”.

Målsättningen är att skapa en samlad förskoleverksamhet i Hova. De förslag som kommer att presenteras på dialogmötet är:

• Bikupans två avdelningar blir kvar i nuvarande lokaler på Lexells väg.

• Bikupans två avdelningar flyttas till Regnbågsskolan.

• En ny förskola om fem avdelningar byggs i Hova tätort.

• Renovering och tillbyggnad av ”gamla Bikupans” lokaler vid Väderkvarnsvägen.

Det är inte det första dialogmötet som hålls om förskoleverksamhetens framtid i Hovadelen.

– Det stämmer, men det här är ett viktigt led, att lyssna av vad föräldrarna till barnen har att säga, säger Anja Nyström.

Blir det avgörande för placeringen?

– Vi lyssnar på medborgarna men vi måste ju samtidigt beakta vad förvaltningen senare kommer fram till.

Mötet hålls måndagen den 22 februari i kommunhuset i Hova förvaltningsbyggnad. Inbjudna är, som det står i inbjudan, ”föräldrar och övriga medborgare med intresse av förskolornas framtida placering i Hova”.