13 feb 2016 17:22

13 feb 2016 17:22

Vill köpa hyreshuset

GULLSPÅNG: Centralt belägen fastighet till salu för närmare sju miljoner kronor

Gullspångsbostäder AB vill utöka sitt lägenhetsbestånd, nu ska fullmäktige avgöra om fastigheten Klockaren 10 ska inköpas.
Och så har kommunen tecknat avtal för Barfotens camping.

Det helkommunala bostadsbolaget äger idag hyreslägenheter på Villagatan och Östergatan i Gullspång. En bit från centrum har bostadsbolaget noterat varför vd Lars Johansson år 2013 fick i uppdrag att undersöka möjligheten för att utöka beståndet med centralt belägen fastighet i just Gullspång.

När så hyreshuset på Storgatan dök upp ville bostadsbolaget slå till.

– Kommunen äger redan fastigheterna 5,8 och 9. Köper bostadsbolaget även 10:an får vi en helhet när det gäller både skötseln, driften och när vi vill utveckla området; och folk vill bo nära centrum, både unga och äldre, säger kommunalrådet Carina Gullberg (S) som stöder köpet.

Ger vinst

Fastigheten är idag helt uthyrd och enligt en bifogad kalkyl framkommer att det genereras en vinst.

Oppositionsrådet Björn Thodenius (M) har inget i sak att erinra men påpekar att köpet inte innebär att det blir fler lägenheter totalt sett i kommunen.

– Vi ser hellre att bostadsbolaget bygger nytt.

Prislapp för hyreshuset är 6 980 000 kronor. Frågan om ett köp avgörs i fullmäktige den 29 februari.

OBK och Barfoten

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna avtal med OBK gällande ett femårigt arrende av Barfotens camping. Sommaren 2015 gjorde kommunen en upphandlingen om skötseln av Barfotens camping. Två anbud kom in i rätt tid och av dessa var det OBK som uppfyllde kraven.

När beslutet nu skulle tas i kommunstyrelsen saknades dock en utvecklingsplan.

– Vi godkänner ändå avtalet med reservationen att OBK före 31 mars måste lämna in en utvecklingsplan annars upphör avtalet att gälla, säger Bo Hagström.

M och Fi förordade dock en kortare avtalstid och reserverade sig mot beslutet.

– Vi vill vi göra avtalet ettårigt som förlängs till fem år när planen är godkänd, säger Björn Thodenius (M).

Försköningen

Ärendet ”Försköning av Gullspångs centrum” har åter varit uppe för behandling. Efter att ha blivit återremitterat vid senaste fullmäktige togs det nu upp i kommunstyrelsen utan att ha passerat dess arbetsutskottet. Ledamöterna fick istället en muntlig dragning – inga papper fanns på bordet – av utvecklingssamordnaren Lars Johansson.

– Vi var överens att vi kunde göra så, säger Carina Gullberg (S), kommunstyrelsens ordförande, vars parti, tillsammans med Centerpartiet beslutade att föreslå fullmäktige att avsätta 400 000 kronor till ändamålet.

Hagström otålig

Det ska skapas en ”attraktiv infart med parkering till Gullspångs centrum från riksväg 26, för att erforderliga upphandlingar kan göras omgående, så att arbeten kan genomföras snarast vädret så tillåter våren 2016.”

Det som kostar är markarbeten, el, va, skyltfundament, skylt samt planteringar och bänkar på parkeringen.

– Det är viktigt att vi kommer till avslut med det här, säger Bo Hagström (C).

För mycket pengar?

Oppositionsrådet Thodenius som vill banta förslaget är glad att noteringen om rastplats inte står med längre.

– Vi anser att det bör vara maximalt 300 000 kronor, och vi ville heller inte precisera vad pengarna ska gå till, vi säger bara att det ska skapas en attraktivare och estetisk tilltalande infart med grönytor och planteringar samt skylt, säger Björn Thodenius (M).

Det helkommunala bostadsbolaget äger idag hyreslägenheter på Villagatan och Östergatan i Gullspång. En bit från centrum har bostadsbolaget noterat varför vd Lars Johansson år 2013 fick i uppdrag att undersöka möjligheten för att utöka beståndet med centralt belägen fastighet i just Gullspång.

När så hyreshuset på Storgatan dök upp ville bostadsbolaget slå till.

– Kommunen äger redan fastigheterna 5,8 och 9. Köper bostadsbolaget även 10:an får vi en helhet när det gäller både skötseln, driften och när vi vill utveckla området; och folk vill bo nära centrum, både unga och äldre, säger kommunalrådet Carina Gullberg (S) som stöder köpet.

Ger vinst

Fastigheten är idag helt uthyrd och enligt en bifogad kalkyl framkommer att det genereras en vinst.

Oppositionsrådet Björn Thodenius (M) har inget i sak att erinra men påpekar att köpet inte innebär att det blir fler lägenheter totalt sett i kommunen.

– Vi ser hellre att bostadsbolaget bygger nytt.

Prislapp för hyreshuset är 6 980 000 kronor. Frågan om ett köp avgörs i fullmäktige den 29 februari.

OBK och Barfoten

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna avtal med OBK gällande ett femårigt arrende av Barfotens camping. Sommaren 2015 gjorde kommunen en upphandlingen om skötseln av Barfotens camping. Två anbud kom in i rätt tid och av dessa var det OBK som uppfyllde kraven.

När beslutet nu skulle tas i kommunstyrelsen saknades dock en utvecklingsplan.

– Vi godkänner ändå avtalet med reservationen att OBK före 31 mars måste lämna in en utvecklingsplan annars upphör avtalet att gälla, säger Bo Hagström.

M och Fi förordade dock en kortare avtalstid och reserverade sig mot beslutet.

– Vi vill vi göra avtalet ettårigt som förlängs till fem år när planen är godkänd, säger Björn Thodenius (M).

Försköningen

Ärendet ”Försköning av Gullspångs centrum” har åter varit uppe för behandling. Efter att ha blivit återremitterat vid senaste fullmäktige togs det nu upp i kommunstyrelsen utan att ha passerat dess arbetsutskottet. Ledamöterna fick istället en muntlig dragning – inga papper fanns på bordet – av utvecklingssamordnaren Lars Johansson.

– Vi var överens att vi kunde göra så, säger Carina Gullberg (S), kommunstyrelsens ordförande, vars parti, tillsammans med Centerpartiet beslutade att föreslå fullmäktige att avsätta 400 000 kronor till ändamålet.

Hagström otålig

Det ska skapas en ”attraktiv infart med parkering till Gullspångs centrum från riksväg 26, för att erforderliga upphandlingar kan göras omgående, så att arbeten kan genomföras snarast vädret så tillåter våren 2016.”

Det som kostar är markarbeten, el, va, skyltfundament, skylt samt planteringar och bänkar på parkeringen.

– Det är viktigt att vi kommer till avslut med det här, säger Bo Hagström (C).

För mycket pengar?

Oppositionsrådet Thodenius som vill banta förslaget är glad att noteringen om rastplats inte står med längre.

– Vi anser att det bör vara maximalt 300 000 kronor, och vi ville heller inte precisera vad pengarna ska gå till, vi säger bara att det ska skapas en attraktivare och estetisk tilltalande infart med grönytor och planteringar samt skylt, säger Björn Thodenius (M).