09 feb 2016 19:00

09 feb 2016 19:00

Kan bevilja Högtidspeng

GULLSPÅNG: Ifo-chef om problemet med hög barnfattigdom

Rädda barnens fattigdomsrapport 2015 listar Gullspång bland kommunerna med högst barnfattigdom. Var femte barn bor i en familj med låg inkomst eller med försörjningsstöd.
Vad betyder det i praktiken?

I mitten av december publicerade Rädda Barnen sin barnfattigdomsrapport för trettonde året i följd. Rapporten utgick från 2013 års statistik och visade att 12 procent av alla barn i Sverige levde i ekonomisk utsatthet under 2013.

Vad betyder detta? MT har frågat Åsa Nystedt, tillförordnad ifo-chef i Gullspångs kommun.

Potentiella mobbingoffer

Hur ter sig livet för barn som lever i ekonomisk utsatta familjer?

– Barn som växer upp i familjer med knappa ekonomiska omständigheter kan påverkas på så sätt att de kanske inte ges möjlighet att på samma sätt som andra barn ha en meningsfull fritid eller att de på grund av familjens ekonomiska situation utsätts för mobbing.

– Barnen kan även påverkas negativt av föräldrarnas oro över den ekonomiska situationen. För barn är det viktigt att kunna ha en aktiv fritid och att efter jullovet kunna berätta för sina vänner i skolan vad man fått i julklapp kan ofta vara viktigt för ett barn.

Färre födelsedagskalas?

Åsa Nystedt varnar för att denna utsatthet slår igenom på flera plan.

– Ta detta att kunna fira sin födelsedag eller student. Att under en längre tid vara beroende av försörjningsstöd innebär att leva under knappa ekonomiska omständigheter som inte medger annat än det allra nödvändigaste.

Långvarigt bidragsberoende kan vara en faktor som bidrar till en än större utsatthet.

”Högtidspeng”

– Ekonomiskt utsatthet kan innebära en ökad risk för utanförskap och att barnet saknar de möjligheter de annars skulle haft. Med anledning av detta har socialtjänsten nu möjlighet att uppmärksamma barnets behov i de familjer som uppbär försörjningsstöd i form av en högtidspeng som är tänkt att användas just till att uppmärksamma högtider som är viktigt för ett barn; födelsedagar, student och andra högtider.

Då måste ni ha en bra dialog med dessa barnfamiljer?

– Ja, det är av vikt för oss att synliggöra och bedöma det enskilda barnets behov i vår verksamhet och särskilt beakta att barnets behov vägs in i alla beslut som berör barn. För att kunna göra detta behöver vi ha en dialog med såväl föräldrar som barn aktuella inom verksamheten.

Åsa Nystedt pekar på att kommunen har diverse möjligheter att stödja barn som växer upp i ekonomiskt utsatta familjer.

– Socialtjänsten arbetar sedan tidigare aktivt med att stötta barnfamiljer till aktiviteter till exempel under sommarlovet och lägerverksamhet ordnas under sommaren via kommunens Familjecentrum till en mer symbolisk summa.

– Men vi gör också generella och allmänna insatser och specifikt riktade insatser såsom just högtidspeng som nu socialtjänsten har möjlighet att bevilja till barnfamiljer som lever med försörjningsstöd under en längre tid.

Rädda Barnen anser att kommunen borde ta fram en handlingsplan mot barnfattigdom.

– Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 att ”Konventionen om barnets rättigheter”, alltså Barnkonventionen, ska vara vägledande i alla kommunala beslut samt genomsyra den dagliga verksamheten och att detta ska gälla som kommunens policy. Som ett led i det fortsatta arbetet ska kommunens olika verksamheter ta fram handlingsplaner för hur detta konkret ska gå till.

I mitten av december publicerade Rädda Barnen sin barnfattigdomsrapport för trettonde året i följd. Rapporten utgick från 2013 års statistik och visade att 12 procent av alla barn i Sverige levde i ekonomisk utsatthet under 2013.

Vad betyder detta? MT har frågat Åsa Nystedt, tillförordnad ifo-chef i Gullspångs kommun.

Potentiella mobbingoffer

Hur ter sig livet för barn som lever i ekonomisk utsatta familjer?

– Barn som växer upp i familjer med knappa ekonomiska omständigheter kan påverkas på så sätt att de kanske inte ges möjlighet att på samma sätt som andra barn ha en meningsfull fritid eller att de på grund av familjens ekonomiska situation utsätts för mobbing.

– Barnen kan även påverkas negativt av föräldrarnas oro över den ekonomiska situationen. För barn är det viktigt att kunna ha en aktiv fritid och att efter jullovet kunna berätta för sina vänner i skolan vad man fått i julklapp kan ofta vara viktigt för ett barn.

Färre födelsedagskalas?

Åsa Nystedt varnar för att denna utsatthet slår igenom på flera plan.

– Ta detta att kunna fira sin födelsedag eller student. Att under en längre tid vara beroende av försörjningsstöd innebär att leva under knappa ekonomiska omständigheter som inte medger annat än det allra nödvändigaste.

Långvarigt bidragsberoende kan vara en faktor som bidrar till en än större utsatthet.

”Högtidspeng”

– Ekonomiskt utsatthet kan innebära en ökad risk för utanförskap och att barnet saknar de möjligheter de annars skulle haft. Med anledning av detta har socialtjänsten nu möjlighet att uppmärksamma barnets behov i de familjer som uppbär försörjningsstöd i form av en högtidspeng som är tänkt att användas just till att uppmärksamma högtider som är viktigt för ett barn; födelsedagar, student och andra högtider.

Då måste ni ha en bra dialog med dessa barnfamiljer?

– Ja, det är av vikt för oss att synliggöra och bedöma det enskilda barnets behov i vår verksamhet och särskilt beakta att barnets behov vägs in i alla beslut som berör barn. För att kunna göra detta behöver vi ha en dialog med såväl föräldrar som barn aktuella inom verksamheten.

Åsa Nystedt pekar på att kommunen har diverse möjligheter att stödja barn som växer upp i ekonomiskt utsatta familjer.

– Socialtjänsten arbetar sedan tidigare aktivt med att stötta barnfamiljer till aktiviteter till exempel under sommarlovet och lägerverksamhet ordnas under sommaren via kommunens Familjecentrum till en mer symbolisk summa.

– Men vi gör också generella och allmänna insatser och specifikt riktade insatser såsom just högtidspeng som nu socialtjänsten har möjlighet att bevilja till barnfamiljer som lever med försörjningsstöd under en längre tid.

Rädda Barnen anser att kommunen borde ta fram en handlingsplan mot barnfattigdom.

– Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 att ”Konventionen om barnets rättigheter”, alltså Barnkonventionen, ska vara vägledande i alla kommunala beslut samt genomsyra den dagliga verksamheten och att detta ska gälla som kommunens policy. Som ett led i det fortsatta arbetet ska kommunens olika verksamheter ta fram handlingsplaner för hur detta konkret ska gå till.

Barnfattigdom

Enligt en rapport över 2013 års barnfattigdomen lever var femte barn i Gullspångs kommun i ekonomiskt utsatta familjer: Gullspång 20,3 procent, Töreboda 13,5 procent och Mariestad 9,1 procent.

Källa: Rädda Barnen