03 feb 2016 11:57

03 feb 2016 11:57

Kommun rustar pulkabacke?

GULLSPÅNG: Motionär vill locka med motion

Vid senaste fullmäktige lämnade Eric Mellberg (M) in en motion där han påtalade behovet av en upprustning av Stenkullabergets pulkabacke.

För cirka 35 år sedan iordningställdes backen för pulka och skidåkning. Lions och Gullspångs kraft röjde sly, la ut bark och ordnade belysning. Backen har varit i så gott skick att till och med skidskola arrangerats. Även Gullstensskolan har använt backen vid utflykter och friluftsdagar. ”Går det att restaurera backen” frågar sig motionären som vill utveckla området med exempelvis mountainbike och backträning samt anordna en utsiktsplats med vindskydd på toppen.

För cirka 35 år sedan iordningställdes backen för pulka och skidåkning. Lions och Gullspångs kraft röjde sly, la ut bark och ordnade belysning. Backen har varit i så gott skick att till och med skidskola arrangerats. Även Gullstensskolan har använt backen vid utflykter och friluftsdagar. ”Går det att restaurera backen” frågar sig motionären som vill utveckla området med exempelvis mountainbike och backträning samt anordna en utsiktsplats med vindskydd på toppen.