01 feb 2016 09:16

01 feb 2016 14:50

Olle kedjade fast sig

(UPPDATERAD) Olle Höijer manifesterade mot rivningen av bron i Gullspång genom att kedja fast sig på måndagsmorgonen.
– Det här har skötts otroligt dåligt av Trafikverket i allmänhet och kommunen i synnerhet, sa Olle innan han avbröt protesten frivilligt.

Olle Höijer vet mycket väl att loppet är kört, bron går inte att rädda. I en månad har entreprenören förberett för själva brorivningen. Men inför nästa fas av rivningen, då själva brospannet ska plockas ner, ville Olle göra en manifestation för att just markera sitt missnöje. En symbolisk protest.

Frågade om lov

Det som för några år sedan var tänkt som civil olydnad, utifall att bron skulle rivas, utvecklas nu till en manifestation med förhinder. Området är nämligen rejält avspärrat och Olle fick först utverka ett muntligt tillstånd, på måndagsmorgonen, av firman som river bron innan han vågade sig in på området. Detta för att han överhuvudtaget skulle kunna närma sig bron.

– Man vill ju inte jäklas med grabbarna här, de gör ju bara sitt jobb, men det är de andra jag protesterar mot, sa Olle.

Felet tung trafik?

Så han fick sina fem minuter, för att fastkedjad upprepa sina tankar, sin frustration över brorivningen.

– För 15 år sedan gjordes bron smalare, fordon kunde inte mötas längre. Det skulle bli en bro för bilar. Problemet var att samtidigt plockade Trafikverket ner alla förbudsskyltar mot tung trafik. I 15 år har det kört timmerbilar, även turistbussar, över bron. Där har du problemet.

Förstärker – river

Vissa saker som skett i januari, inför rivningen, ser Olle närmast som en provokation.

– Firman har under en månads tid jobbat med att förstärka brofästet. Detta för att kunna riva bron. H-balkar med kryss. Hade Trafikverket gjort vissa åtgärder hade vi kunnat ha en bro i 30-40 år till, säger Olle.

För fyra år sedan samlade Olle Höijer in namnunderskrifter från personer som värnar om bron.

– Jag stod tre lördagar i januari utanför affären, det var svinkallt, men jag fick in 984 namnunderskrifter, säger han med eftertryck just för att betona att det finns en bred folkvilja mot rivningen.

– Det här visar hur lite den enskilde har att säga till om.

Lossade kedjan

När Olle har sagt sitt, i god tid innan basen för entreprenörerna visar någon otålighet, packar Olle ner sin kedja, tar pallen under armen och går hem. Via järnvägsbron från 1870-talet, som går parallellt med bron som nu rivs.

– Den här bron kräver ett antal åtgärder för att kunna användas till gång- och cykelväg, den är ju farlig nu, både hal och dåligt virke, säger han och i det närmaste slår ut med armarna.

Trafikverkets beslut att riva bron, byggd 1935, beror bland annat på att armeringsjärn i vägbanan och spannet rostar. Stålet expanderar och betongen sprängs. En upprustning beräknas till 5-6 miljoner kronor.

Olle Höijer vet mycket väl att loppet är kört, bron går inte att rädda. I en månad har entreprenören förberett för själva brorivningen. Men inför nästa fas av rivningen, då själva brospannet ska plockas ner, ville Olle göra en manifestation för att just markera sitt missnöje. En symbolisk protest.

Frågade om lov

Det som för några år sedan var tänkt som civil olydnad, utifall att bron skulle rivas, utvecklas nu till en manifestation med förhinder. Området är nämligen rejält avspärrat och Olle fick först utverka ett muntligt tillstånd, på måndagsmorgonen, av firman som river bron innan han vågade sig in på området. Detta för att han överhuvudtaget skulle kunna närma sig bron.

– Man vill ju inte jäklas med grabbarna här, de gör ju bara sitt jobb, men det är de andra jag protesterar mot, sa Olle.

Felet tung trafik?

Så han fick sina fem minuter, för att fastkedjad upprepa sina tankar, sin frustration över brorivningen.

– För 15 år sedan gjordes bron smalare, fordon kunde inte mötas längre. Det skulle bli en bro för bilar. Problemet var att samtidigt plockade Trafikverket ner alla förbudsskyltar mot tung trafik. I 15 år har det kört timmerbilar, även turistbussar, över bron. Där har du problemet.

Förstärker – river

Vissa saker som skett i januari, inför rivningen, ser Olle närmast som en provokation.

– Firman har under en månads tid jobbat med att förstärka brofästet. Detta för att kunna riva bron. H-balkar med kryss. Hade Trafikverket gjort vissa åtgärder hade vi kunnat ha en bro i 30-40 år till, säger Olle.

För fyra år sedan samlade Olle Höijer in namnunderskrifter från personer som värnar om bron.

– Jag stod tre lördagar i januari utanför affären, det var svinkallt, men jag fick in 984 namnunderskrifter, säger han med eftertryck just för att betona att det finns en bred folkvilja mot rivningen.

– Det här visar hur lite den enskilde har att säga till om.

Lossade kedjan

När Olle har sagt sitt, i god tid innan basen för entreprenörerna visar någon otålighet, packar Olle ner sin kedja, tar pallen under armen och går hem. Via järnvägsbron från 1870-talet, som går parallellt med bron som nu rivs.

– Den här bron kräver ett antal åtgärder för att kunna användas till gång- och cykelväg, den är ju farlig nu, både hal och dåligt virke, säger han och i det närmaste slår ut med armarna.

Trafikverkets beslut att riva bron, byggd 1935, beror bland annat på att armeringsjärn i vägbanan och spannet rostar. Stålet expanderar och betongen sprängs. En upprustning beräknas till 5-6 miljoner kronor.

  • Owe E Hermansson