28 jan 2016 10:23

28 jan 2016 10:23

Ingen prövning i HD för mordbrännaren

TING

Högsta domstolen ger inte den 54-åriga kvinnan, som dömts till tre års fängelse för flera mordbränder i ett flerfamiljshus Marknadsgatan i Hova, något prövningstillstånd.

Högsta domstolen har gått igenom materialet och har inte kommit fram till att det finns något skäl att meddela prövningstillstånd.

Tingsrätten dömde i oktober den 54-åriga kvinnan till tre års fängelse. Göta hovrätt fastställde tingsrättens dom.

Kvinnan, som erkänt dåden, hade yrkat på en lindrigare påföljd bland annat med hänvisning till att begränsade skador uppstått.

Högsta domstolen har gått igenom materialet och har inte kommit fram till att det finns något skäl att meddela prövningstillstånd.

Tingsrätten dömde i oktober den 54-åriga kvinnan till tre års fängelse. Göta hovrätt fastställde tingsrättens dom.

Kvinnan, som erkänt dåden, hade yrkat på en lindrigare påföljd bland annat med hänvisning till att begränsade skador uppstått.