27 jan 2016 20:00

27 jan 2016 20:00

Halv miljon till Södra Råda

SÖDRA RÅDA: RA delar ut medel

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2016 års anslag för bidrag till kulturmiljövård.

En sökande var Södra Råda gamla kyrkplats.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Av anslaget fördelas senare i år åtta miljoner till landets arbetslivsmuseer.

Det handlar om 254 miljoner kronor och merparten fördelas av länsstyrelserna. 32 miljoner kronor reserveras dock av Riksantikvarieämbetet för bland annat runstensvård och konservering av arkeologiskt fyndmaterial.

Länsstyrelsen i Västra Götaland får 750 000 kronor för projektet: Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar. Därutöver tilldelas 500 000 kronor för Hantverkslaboratoriets kunskapsuppbyggande insatser vid Södra Råda gamla kyrkplats.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Av anslaget fördelas senare i år åtta miljoner till landets arbetslivsmuseer.

Det handlar om 254 miljoner kronor och merparten fördelas av länsstyrelserna. 32 miljoner kronor reserveras dock av Riksantikvarieämbetet för bland annat runstensvård och konservering av arkeologiskt fyndmaterial.

Länsstyrelsen i Västra Götaland får 750 000 kronor för projektet: Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar. Därutöver tilldelas 500 000 kronor för Hantverkslaboratoriets kunskapsuppbyggande insatser vid Södra Råda gamla kyrkplats.