23 jan 2016 06:00

23 jan 2016 09:10

Fiber och försköningen

HOVA: Dags för årets första sammanträde

På måndag samlas de 31 kommunfullmäktigeledamöterna i Hova sessionssal för årets första sammanträde.

Som vanligt nuförtiden inleds kvällen med informationspunkter: (1) Information om LSS, Lagen om stöd och service, (2) information om budgetprocessen 2017, (3) revisionsrapport, granskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inom MTG-kommunerna.

En rapport skriven av kommunchef Elisabeth Olsson ska också godkännas. När fullmäktige i oktober 2015 beslutade att utöka anslaget för fiberutbyggnaden med cirka 1,1 miljoner kronor, beslutades också att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en ekonomisk redovisning.

Fiber

Fullmäktige ska även ta ställning till fiberutbyggnaden i tätorter. Det handlar om att ledamöterna ska godkänna, som MT skrivit om, att Skagerns energi AB fortsätter och utvecklar samarbetet med Vänerenergi genom att bolagen bildar ett gemensamt bolag.

Fullmäktige ska även besluta om medel till ”försköningen av Gullspång”. Förslaget från kommunstyrelsen är att 400 000 kronor avsätts till en rastplats vid den norra infarten.

Enligt dagordningen avslutas sammanträdet med en avsägelse. Det är Martina Karlsson (S) som önskar bli entledigad från alla sina förtroendeuppdrag i kommunen.

Som vanligt nuförtiden inleds kvällen med informationspunkter: (1) Information om LSS, Lagen om stöd och service, (2) information om budgetprocessen 2017, (3) revisionsrapport, granskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inom MTG-kommunerna.

En rapport skriven av kommunchef Elisabeth Olsson ska också godkännas. När fullmäktige i oktober 2015 beslutade att utöka anslaget för fiberutbyggnaden med cirka 1,1 miljoner kronor, beslutades också att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en ekonomisk redovisning.

Fiber

Fullmäktige ska även ta ställning till fiberutbyggnaden i tätorter. Det handlar om att ledamöterna ska godkänna, som MT skrivit om, att Skagerns energi AB fortsätter och utvecklar samarbetet med Vänerenergi genom att bolagen bildar ett gemensamt bolag.

Fullmäktige ska även besluta om medel till ”försköningen av Gullspång”. Förslaget från kommunstyrelsen är att 400 000 kronor avsätts till en rastplats vid den norra infarten.

Enligt dagordningen avslutas sammanträdet med en avsägelse. Det är Martina Karlsson (S) som önskar bli entledigad från alla sina förtroendeuppdrag i kommunen.