14 jan 2016 15:14

14 jan 2016 15:14

Projektledare sökes för fiberutbyggnad

GULLSPÅNG/HOVA/SKAGERSVIK: Kommunen och Vänerenergi satsar på fiber i tätorterna

Nu finns ett konkret förslag på hur även tätorterna ska få fiber.
– Det här är ungefär det vi diskuterade för flera år sedan, säger Carina Gullberg (S).

Landsbygden i Gullspångs kommun erbjuds fiberanslutning på löpande band. En lösning för tätorterna, där signalerna från statsmakterna är att marknaden skulle sköta detta, är dock i sikte.

I veckan beslutade en enig kommunstyrelse att anta ett förslag om ett samarbete med Vänerenergi AB.

Vänerenergi kompetens

– Det har varit svårt att få bilda fiberföreningar i Gullspång, Hova och Skagersvik, nu har vi en lösning på gång, tillsammans med Vänerenergi, som har kunskapen och kompetensen, nu har vi chansen att erbjuda alla att få fiber, säger Carina Gullberg.

– När det gäller Otterbäcken så finns det en förening så där kör de på, med stöd av övriga föreningar i paraplyorganisationen.

För oppositionen är detta en hjärtefråga menar Björn Thodenius (M).

– Ja, vi har drivit detta länge och jag hade gärna sett att vi kommit längre, att utbyggnaden i tätorterna gått fortare.

På MTEAB:s tid

För cirka fem år sedan fanns det planer på att Vänerenergi (då MTEAB) skulle sköta fiberutbyggnaden i kommunen. Krav på att Gullspångs kommun skulle gå in som delägare gjorde att prislappen blev så stor att samarbetet avbröts i sin linda.

Det helkommunala bolaget Skagerns Energi fick uppdraget av kommunfullmäktige under 2015 att hitta en lösning på hur tätorterna i kommunen skall få fiber. Bolaget har ett samverkansavtal med Vänerenergi AB för att hitta den bästa formen för att bygga ut i tätorterna.

Söker projektledare

Förslaget är att utbyggnaden ska ske genom att en nytt bolag bildas. Det nya bolagets syfte är att bygga fibernät på kommersiella grunder i tätorterna i Gullspångs kommun.

Namnförslaget är Stadsnät Hova-Gullspång AB.

– Vänerenergi har all den kompetens som krävs för detta och Skagerns energi har lokalkännedomen. Det nya bolaget ska vara bemannat i kommunen där en projektledare med god kunskap om uppdraget samt om kommunen ska anställas, säger utvecklingssamordnare Lars Johansson.

En rad beslut krävs dock innan spaden kan sättas i marken, dels ska styrelsen för Vänerenergi säga sitt samt kommunfullmäktige i Gullspång, Mariestad och Töreboda.

Landsbygden i Gullspångs kommun erbjuds fiberanslutning på löpande band. En lösning för tätorterna, där signalerna från statsmakterna är att marknaden skulle sköta detta, är dock i sikte.

I veckan beslutade en enig kommunstyrelse att anta ett förslag om ett samarbete med Vänerenergi AB.

Vänerenergi kompetens

– Det har varit svårt att få bilda fiberföreningar i Gullspång, Hova och Skagersvik, nu har vi en lösning på gång, tillsammans med Vänerenergi, som har kunskapen och kompetensen, nu har vi chansen att erbjuda alla att få fiber, säger Carina Gullberg.

– När det gäller Otterbäcken så finns det en förening så där kör de på, med stöd av övriga föreningar i paraplyorganisationen.

För oppositionen är detta en hjärtefråga menar Björn Thodenius (M).

– Ja, vi har drivit detta länge och jag hade gärna sett att vi kommit längre, att utbyggnaden i tätorterna gått fortare.

På MTEAB:s tid

För cirka fem år sedan fanns det planer på att Vänerenergi (då MTEAB) skulle sköta fiberutbyggnaden i kommunen. Krav på att Gullspångs kommun skulle gå in som delägare gjorde att prislappen blev så stor att samarbetet avbröts i sin linda.

Det helkommunala bolaget Skagerns Energi fick uppdraget av kommunfullmäktige under 2015 att hitta en lösning på hur tätorterna i kommunen skall få fiber. Bolaget har ett samverkansavtal med Vänerenergi AB för att hitta den bästa formen för att bygga ut i tätorterna.

Söker projektledare

Förslaget är att utbyggnaden ska ske genom att en nytt bolag bildas. Det nya bolagets syfte är att bygga fibernät på kommersiella grunder i tätorterna i Gullspångs kommun.

Namnförslaget är Stadsnät Hova-Gullspång AB.

– Vänerenergi har all den kompetens som krävs för detta och Skagerns energi har lokalkännedomen. Det nya bolaget ska vara bemannat i kommunen där en projektledare med god kunskap om uppdraget samt om kommunen ska anställas, säger utvecklingssamordnare Lars Johansson.

En rad beslut krävs dock innan spaden kan sättas i marken, dels ska styrelsen för Vänerenergi säga sitt samt kommunfullmäktige i Gullspång, Mariestad och Töreboda.