14 jan 2016 15:12

14 jan 2016 15:12

Bikupan flyttar tillbaka?

HOVA: Nytt förslag när det gäller placering

– Vi är väldigt glada i dag, säger Jenny Ros (Fi) sedan barn-, utbildning- och kulturnämnden gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att flytta Bikupan till Väderkvarnsvägen 2.

När nämnden hade sammanträde på torsdagsförmiddagen diskuterades Bikupans framtida placering. Som MT tidigare berättat har ett alternativ varit att flytta förskolan till Regnbågsskolan.

Nu är det dock nya bud.

– Och vad som gjort detta möjligt är att kommunen i december köpte tillbaka Bikupans före detta lokaler. Förslaget från barn-, utbildning- och kulturnämnden är att förvaltningen ska se över möjligheten att bygga om lokalerna så att de kan hysa förskoleverksamhet i åldern 1-5 år, säger ordförande Anja Nyström (S) och betonar att nämnden alltså inte beslutat om en flytt.

– Nämnden får senare ta ställning till det förvaltningen presenterar.

Från Feministiskt initiativ är det glada tongångar.

– Fi och M har drivit den här frågan varför vi är nöjda nu, säger Jenny Ros.

När nämnden hade sammanträde på torsdagsförmiddagen diskuterades Bikupans framtida placering. Som MT tidigare berättat har ett alternativ varit att flytta förskolan till Regnbågsskolan.

Nu är det dock nya bud.

– Och vad som gjort detta möjligt är att kommunen i december köpte tillbaka Bikupans före detta lokaler. Förslaget från barn-, utbildning- och kulturnämnden är att förvaltningen ska se över möjligheten att bygga om lokalerna så att de kan hysa förskoleverksamhet i åldern 1-5 år, säger ordförande Anja Nyström (S) och betonar att nämnden alltså inte beslutat om en flytt.

– Nämnden får senare ta ställning till det förvaltningen presenterar.

Från Feministiskt initiativ är det glada tongångar.

– Fi och M har drivit den här frågan varför vi är nöjda nu, säger Jenny Ros.