13 jan 2016 06:00

13 jan 2016 06:00

Vill se kvinnligt nätverk

KVINNLIGA FÖRETAGARE: Ska bjuda in till segmenterade företagsträffar

I nästa vecka inleder MT en ny serie: Kvinnliga företagare i Gullspångs kommun.
– Nej, jag kan inte på rak arm säga hur många kvinnliga företagare det finns i kommunen, men jag vill jobba på att stärka dem som finns, säger Camilla McQuire.

Camilla inleder år två som näringslivsansvarig i Gullspångs kommun med att, bland annat, se över och uppdatera det lokala företagarregistret.

– Det är lättare att nå ut med information om jag kan rikta den. Erfarenhetsmässigt har det visat sig vara svårt att locka små företagare, som är inne i sin nisch och är duktiga på det, till en företagsfrukost där inbjudan gått ut till alla företagare. Jag har ofta fått höra att: ”men vi har inget gemensamt med dem”.

Nätverk

Högt på hennes önskelista står en träff med kvinnliga företagare.

– Finns det ett behov av ett kvinnligt nätverk? Jag vet att det har funnits nätverk och det är kanske dags att blåsa liv i det igen. Jag kommer under våren, eller tidigare, när registret är i ordning, att gå ut med en bred inbjudan.

Camilla McQuire är övertygad om att många skulle värdesätta en träff.

Bred inbjudan

– Hur kan vi hjälpa kvinnor som driver företag? Vad går de och funderar på. Det vore spännande att få reda på. Men inbjudan ska inte bara rikta sig till de som driver ett företagare utan även till dem som är i ledande befattningar i företag, driftiga personer, man kanske helt enkelt vill starta ett företag. Alla som känner igen sig i detta skulle vara välkomna.

Vad är kännetecknande för kvinnligt företagande?

– Det är oftast sprunget ur ett intresse, en dröm. Man är duktig på detta, ofta ligger det inom tjänstesektorn. Det är till exempel vanligt att kvinnor driver så kallade livsstilsföretag. Generellt sett så tar kvinnliga företagare heller inte så stora risker. De vill vara säkra på att det går bra.

Camilla McQuire betonar dock att det är fler grupper av företagare som skulle må bra av riktad information.

– Min målsättning för 2016 är att besöka 50 företag det här året. Så även om vi nu talar om kvinnliga företagare så glömmer jag inte alla andra. Under året vill jag bjuda in olika företag till olika typer av träffar, till exempel lantbruksföretag, unga företagare, besöksnäringen, små och medelstora företag.

Nästa vecka: Lii Bergman, snickare med egen firma.

Camilla inleder år två som näringslivsansvarig i Gullspångs kommun med att, bland annat, se över och uppdatera det lokala företagarregistret.

– Det är lättare att nå ut med information om jag kan rikta den. Erfarenhetsmässigt har det visat sig vara svårt att locka små företagare, som är inne i sin nisch och är duktiga på det, till en företagsfrukost där inbjudan gått ut till alla företagare. Jag har ofta fått höra att: ”men vi har inget gemensamt med dem”.

Nätverk

Högt på hennes önskelista står en träff med kvinnliga företagare.

– Finns det ett behov av ett kvinnligt nätverk? Jag vet att det har funnits nätverk och det är kanske dags att blåsa liv i det igen. Jag kommer under våren, eller tidigare, när registret är i ordning, att gå ut med en bred inbjudan.

Camilla McQuire är övertygad om att många skulle värdesätta en träff.

Bred inbjudan

– Hur kan vi hjälpa kvinnor som driver företag? Vad går de och funderar på. Det vore spännande att få reda på. Men inbjudan ska inte bara rikta sig till de som driver ett företagare utan även till dem som är i ledande befattningar i företag, driftiga personer, man kanske helt enkelt vill starta ett företag. Alla som känner igen sig i detta skulle vara välkomna.

Vad är kännetecknande för kvinnligt företagande?

– Det är oftast sprunget ur ett intresse, en dröm. Man är duktig på detta, ofta ligger det inom tjänstesektorn. Det är till exempel vanligt att kvinnor driver så kallade livsstilsföretag. Generellt sett så tar kvinnliga företagare heller inte så stora risker. De vill vara säkra på att det går bra.

Camilla McQuire betonar dock att det är fler grupper av företagare som skulle må bra av riktad information.

– Min målsättning för 2016 är att besöka 50 företag det här året. Så även om vi nu talar om kvinnliga företagare så glömmer jag inte alla andra. Under året vill jag bjuda in olika företag till olika typer av träffar, till exempel lantbruksföretag, unga företagare, besöksnäringen, små och medelstora företag.

Nästa vecka: Lii Bergman, snickare med egen firma.