13 jan 2016 06:00

13 jan 2016 06:00

Mer än var fjärde företagare är kvinna

KVINNLIGA FÖRETAGARE

Även om de lagliga hindren för kvinnligt företagande sedan länge är avskaffade möter kvinnor ofta större svårigheter än män. Diskriminering och fördomar gör att kompetenta kvinnor får stå tillbaka för mindre kompetenta män.

Så skriver Svenskt Näringsliv på sin hemsida; statstiken säger dock att mellan 25 och 29 procent av Sveriges småföretagare är kvinnor; cirka 30 procent av nyföretagarna är kvinnor. Därtill kommer att 6 procent av de nya företagen leds av kvinnor och män tillsammans.

De vanligaste branscherna för kvinnor är företagstjänster och handel. Ungefär var fjärde kvinnlig företagare finns i dessa branscher.

Vård, skola och omsorg

Enligt statistiken är en stor del av de förvärvsarbetande kvinnorna inom vård, omsorg och utbildning där kommuner och landsting är de största arbetsgivarna. Här är möjligheterna att driva företag mindre än i de näringsgrenar som domineras av män. Kvinnor tar traditionellt sett ett större ansvar för hushållsarbetet än män, vilket gör det svårare för dem att driva företag, särskilt som de höga skatterna gör det mycket dyrt för hushållen att köpa tjänster.

Fler idéer

År 2014 avslutades ”Främja kvinnors företagande”. Ett projekt på initiativ av Statliga Tillväxtverket. De skriver i en rapport att när fler företag drivs och utvecklas av kvinnor tas fler affärsidéer till vara och nya affärsmodeller utvecklas.

”Fler lönsamma företag som drivs av kvinnor gör näringslivet mer konkurrenskraftigt och dynamiskt. Företagandet kan innebära nya karriärvägar och möjligheter för kvinnor att använda sin kapacitet, kompetens och kreativitet på nya sätt.”

Så skriver Svenskt Näringsliv på sin hemsida; statstiken säger dock att mellan 25 och 29 procent av Sveriges småföretagare är kvinnor; cirka 30 procent av nyföretagarna är kvinnor. Därtill kommer att 6 procent av de nya företagen leds av kvinnor och män tillsammans.

De vanligaste branscherna för kvinnor är företagstjänster och handel. Ungefär var fjärde kvinnlig företagare finns i dessa branscher.

Vård, skola och omsorg

Enligt statistiken är en stor del av de förvärvsarbetande kvinnorna inom vård, omsorg och utbildning där kommuner och landsting är de största arbetsgivarna. Här är möjligheterna att driva företag mindre än i de näringsgrenar som domineras av män. Kvinnor tar traditionellt sett ett större ansvar för hushållsarbetet än män, vilket gör det svårare för dem att driva företag, särskilt som de höga skatterna gör det mycket dyrt för hushållen att köpa tjänster.

Fler idéer

År 2014 avslutades ”Främja kvinnors företagande”. Ett projekt på initiativ av Statliga Tillväxtverket. De skriver i en rapport att när fler företag drivs och utvecklas av kvinnor tas fler affärsidéer till vara och nya affärsmodeller utvecklas.

”Fler lönsamma företag som drivs av kvinnor gör näringslivet mer konkurrenskraftigt och dynamiskt. Företagandet kan innebära nya karriärvägar och möjligheter för kvinnor att använda sin kapacitet, kompetens och kreativitet på nya sätt.”

"Främja kvinnors företagande"

Tillväxtverkets program åren 2011-2014, på uppdrag av regeringen, var att ta fram en nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor. Ett mål var att få fler kvinnor att tänka sig att starta företag, ett annat var att få fler företag som drivs av kvinnor att utvecklas. Den årliga budgeten låg på 85 miljoner kronor.

Källa: tillvaxtverket.se