08 jan 2016 06:00

08 jan 2016 06:00

Arrangörsstöd – här för att stanna

GULLSPÅNG: Positivt både från kommunen och föreningar.

Lyckat. Kommunstyrelsens införande av arrangörsstöd var ett försök. Många ansökningar och mycket positivt mottagande gör att framtiden för föreningars ekonomiska stöd nu är säker.

Ett år har gått sedan Gullspångs kommun införde försöksperioden av arrangörsstöd. Planen, att stötta och stimulera samt underlätta för aktörer som anordnar offentliga arrangemang inom kommunen, har lyckats.

Jane Rosenlind, kulturutvecklare, säger att söktrycket har varit otroligt högt och att utbudet av evenemang och upplevelser var varierande. Allt från teaterföreställningar och konserter till jubileum och familjefester fanns bland ansökningarna.

– Vi vill att saker ska hända i kommunen, säger Jane Rosenlind.

Under 2015 har arrangörsstöd beviljats för totalt 38 föreningar och sammanlagt utnyttjades 190 000 kr. Budgeten på 200 000 kronor som var avsatt för arrangörsstöd utnyttjades därmed nästan helt.

Nöjda föreningar

Eva Nyström Rittsel är både glaskonstnär och personen bakom Evas Äppelbod. Hon använde arrangörsstödet för att delta på en lokal mat- och hantverksmarknad och är mycket positiv till det.

– Det är ett väldigt bra initiativ. Och det är unikt, det finns inte i alla kommuner, säger hon.

Ansökningen sker via en blankett som finns på kommunens hemsida, där man lämnar en kort beskrivning av arrangemanget samt en ekonomisk kalkyl. Även en slutredovisning ska lämnas efter tillställningen.

– Pappersarbetet efter var betydligt lättare än vad jag trodde. Jag avskyr sånt och drog mig för det, men när jag var färdig var det väldigt enkelt, säger Eva Nyström Rittsel.

Hittar egen väg

Gullspångs riksteaterförening har också fått ta del av arrangörsstödet och anordnade under våren en konsert med symfoniorkester.

– Vi vill gärna se att arrangörsstödet utökas till två gånger om året, säger Kerstin Johansson, ordförande i föreningen.

I dag får stödet, på maximalt 5 000 kronor, endast sökas en gång per år och förening. Riksteaterföreningen har genom flera samarbeten hittat vägar att utnyttja stödet på bästa sätt.

– När vi samarbetade med Hova IF i Hantverkshuset till exempel hade inte de sökt arrangörsstöd, de sökte och fick det beviljat. Så görs det även när vi samarbetar med andra föreningar såsom bygdegårds- och hembygdsföreningar. På det sättet får vi pengarna att räcka längre, säger Kerstin Johansson.

Fortsättning given

Ur marknadsförningen av arrangemangen ska det framgå att man har fått stöd från Gullspångs kommun. I gengäld kan man få hjälp med att synas i kommunens evenemangskalender och på Facebook.

– Möten och evenemang är viktiga för en levande landsbygd och vi har många eldsjälar och föreningar som gör mycket för kommunen. Att fortsätta stötta känns givet när det fungerat så bra.

Ett år har gått sedan Gullspångs kommun införde försöksperioden av arrangörsstöd. Planen, att stötta och stimulera samt underlätta för aktörer som anordnar offentliga arrangemang inom kommunen, har lyckats.

Jane Rosenlind, kulturutvecklare, säger att söktrycket har varit otroligt högt och att utbudet av evenemang och upplevelser var varierande. Allt från teaterföreställningar och konserter till jubileum och familjefester fanns bland ansökningarna.

– Vi vill att saker ska hända i kommunen, säger Jane Rosenlind.

Under 2015 har arrangörsstöd beviljats för totalt 38 föreningar och sammanlagt utnyttjades 190 000 kr. Budgeten på 200 000 kronor som var avsatt för arrangörsstöd utnyttjades därmed nästan helt.

Nöjda föreningar

Eva Nyström Rittsel är både glaskonstnär och personen bakom Evas Äppelbod. Hon använde arrangörsstödet för att delta på en lokal mat- och hantverksmarknad och är mycket positiv till det.

– Det är ett väldigt bra initiativ. Och det är unikt, det finns inte i alla kommuner, säger hon.

Ansökningen sker via en blankett som finns på kommunens hemsida, där man lämnar en kort beskrivning av arrangemanget samt en ekonomisk kalkyl. Även en slutredovisning ska lämnas efter tillställningen.

– Pappersarbetet efter var betydligt lättare än vad jag trodde. Jag avskyr sånt och drog mig för det, men när jag var färdig var det väldigt enkelt, säger Eva Nyström Rittsel.

Hittar egen väg

Gullspångs riksteaterförening har också fått ta del av arrangörsstödet och anordnade under våren en konsert med symfoniorkester.

– Vi vill gärna se att arrangörsstödet utökas till två gånger om året, säger Kerstin Johansson, ordförande i föreningen.

I dag får stödet, på maximalt 5 000 kronor, endast sökas en gång per år och förening. Riksteaterföreningen har genom flera samarbeten hittat vägar att utnyttja stödet på bästa sätt.

– När vi samarbetade med Hova IF i Hantverkshuset till exempel hade inte de sökt arrangörsstöd, de sökte och fick det beviljat. Så görs det även när vi samarbetar med andra föreningar såsom bygdegårds- och hembygdsföreningar. På det sättet får vi pengarna att räcka längre, säger Kerstin Johansson.

Fortsättning given

Ur marknadsförningen av arrangemangen ska det framgå att man har fått stöd från Gullspångs kommun. I gengäld kan man få hjälp med att synas i kommunens evenemangskalender och på Facebook.

– Möten och evenemang är viktiga för en levande landsbygd och vi har många eldsjälar och föreningar som gör mycket för kommunen. Att fortsätta stötta känns givet när det fungerat så bra.

  • Birthe Wetter

Arrangörsstöd

- kan endast sökas en gång per år och förening

- måste vara arrangemang som genomföras i Gullspångs kommun

- kan användas för marknadsföringsinsatser, lokalkostnader, hyra av utrustning eller tillstånd

- måste vara öppet för allmänheten

Källa: Gullspång kommuns hemsida