29 dec 2015 17:03

29 dec 2015 17:03

På konferens i Dubai

OTTERBÄCKEN: Lärare på Lärcentrum åker till Asien

– Det blir en ära att få representera Gullspångs kommun internationellt, säger Nillan Kardéus Ramberg och Emelie Andersson.

De två lärarna vid Lärcentrum i Otterbäcken ska åka till Dubai på en IAFOR konferens.

– Det handlar om utbildning, resan har möjliggjorts genom stipendium från Atlas. Syftet är att kunna ta del av ny forskning, träffa kollegor och förhoppningsvis kunna få med ny lärdom som avspeglas på något sätt på Lärcentrum i Otterbäcken.

Nillan och Emelie betonar att det känns roligt att få möjligheten att ta del av en internationell konferens.

– Vi kommer även att besöka Svenska Ambassaden samt Svenska skolans division i Dubai. Det är en ära att få representera Gullspångs kommun internationellt. Även om vi är små så har vi samma uppdrag som alla andra kommuner och skolor. Lärarna i Gullspång är duktiga och vi ska inte förminska oss själva per automatik bara för att själva Gullspång är litet, filosoferar de.

Nillan och Emelie har alltså fått stipendium från Atlas konferens. Ambitionen är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor som står under statlig tillsyn för att främja kompetensutveckling.

– Målet är att lärare ska använda och sprida sina nya kunskaper och metoder som de fått till följd av konferensen i sin undervisningsmiljö med syftet att bidra till utvecklingen av skolan eller organisationen.

Hinner ni, vågar ni, besöka världens högsta byggnad när ni ändå är plats?

– Ja, det tänkte vi, säger de två lärarna som lovar att återkomma med en rapport efter tredagarskonferensen som hålls från 27 februari till den 29 februari 2016.

De två lärarna vid Lärcentrum i Otterbäcken ska åka till Dubai på en IAFOR konferens.

– Det handlar om utbildning, resan har möjliggjorts genom stipendium från Atlas. Syftet är att kunna ta del av ny forskning, träffa kollegor och förhoppningsvis kunna få med ny lärdom som avspeglas på något sätt på Lärcentrum i Otterbäcken.

Nillan och Emelie betonar att det känns roligt att få möjligheten att ta del av en internationell konferens.

– Vi kommer även att besöka Svenska Ambassaden samt Svenska skolans division i Dubai. Det är en ära att få representera Gullspångs kommun internationellt. Även om vi är små så har vi samma uppdrag som alla andra kommuner och skolor. Lärarna i Gullspång är duktiga och vi ska inte förminska oss själva per automatik bara för att själva Gullspång är litet, filosoferar de.

Nillan och Emelie har alltså fått stipendium från Atlas konferens. Ambitionen är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor som står under statlig tillsyn för att främja kompetensutveckling.

– Målet är att lärare ska använda och sprida sina nya kunskaper och metoder som de fått till följd av konferensen i sin undervisningsmiljö med syftet att bidra till utvecklingen av skolan eller organisationen.

Hinner ni, vågar ni, besöka världens högsta byggnad när ni ändå är plats?

– Ja, det tänkte vi, säger de två lärarna som lovar att återkomma med en rapport efter tredagarskonferensen som hålls från 27 februari till den 29 februari 2016.