12 dec 2015 09:33

12 dec 2015 09:33

Gullspångsbo åtalad för vapenbrott

TING

En 40-årig Gullspångsbo har åtalats för vapenbrott efter att ha haft en pistol och en revolver utan giltigt tillstånd.

Det var mellan februari 2014 och december 2014 som 40-åringen ägde vapnen, en pistol av märket Glock, kaliber 9 mm, och en revolver av märket Smith & Wesson, kaliber .357.

I juli 2014 avslog polismyndigheten i Västra Götaland Gullspångsbons vapenansökan om att inneha vapnen för målskjutning. Detta skedde trots att han är en erfaren skytt och medlem i en pistolskytteklubb, där han har varit vapenkontrollant och funktionär.

Uppmanad

Innan nyår 2014/2015 lämnade 40-åringen in sina vapen på polisstationen i Mariestad efter en uppmaning från en polisman i Mariestad. Vapenägaren säger sig hela tiden trott att han kunnat ha sina vapen hemma under handläggningstiden, men att han inte får använda dem.

Åklagaren vill att de beslagtagna vapnen ska anses förverkade. Gullspångsbon gör däremot anspråk på att få tillbaka sina vapen för att kunna komma in med en ny tillståndsansökan.

Det var mellan februari 2014 och december 2014 som 40-åringen ägde vapnen, en pistol av märket Glock, kaliber 9 mm, och en revolver av märket Smith & Wesson, kaliber .357.

I juli 2014 avslog polismyndigheten i Västra Götaland Gullspångsbons vapenansökan om att inneha vapnen för målskjutning. Detta skedde trots att han är en erfaren skytt och medlem i en pistolskytteklubb, där han har varit vapenkontrollant och funktionär.

Uppmanad

Innan nyår 2014/2015 lämnade 40-åringen in sina vapen på polisstationen i Mariestad efter en uppmaning från en polisman i Mariestad. Vapenägaren säger sig hela tiden trott att han kunnat ha sina vapen hemma under handläggningstiden, men att han inte får använda dem.

Åklagaren vill att de beslagtagna vapnen ska anses förverkade. Gullspångsbon gör däremot anspråk på att få tillbaka sina vapen för att kunna komma in med en ny tillståndsansökan.