11 dec 2015 14:47

11 dec 2015 14:47

Ska borgen bli ett kafé?

HOVA: Fem medborgarförslag på sista fullmäktige för året

Fullmäktige måndag kväll innehåller fem medborgarförslag – ett förslår att borgen utmed E20 bli ett kafé.

Årets sista sammanträde innehåller 23 punkter, få av dem kommer dock att locka till debatt. Punkten ”Allmänhetens frågestund” är dock åter på dagordningen. Punkten ska enligt fullmäktiges arbetsordning, om möjligt, tas upp två gånger på våren och två gånger på hösten. För att frågeställaren ska få ett utförligt svar bör frågan vara inlämnad till kommunkontoret senast en vecka före sammanträdet.

ven punkt fem: ”Ordet är fritt”, kan kanske locka upp ledamöterna. Varje enskilt inlägg får dock pågå högst fem minuter och hela punkten kan pågå högst tjugo minuter. Ordet är fritt är tänkt att inspirera och initiera det fortsatta arbetet i de politiska partierna, nämnder, kommunstyrelsen, kommunala förvaltningar eller andra instanser. Även vid ”Ordet är fritt” ska frågan granskas i förväg av presidiet. Så här långt har intresset från ledamöterna varierat.

Bland informationspunkterna kan nämnas ”information om äldreomsorgens verksamhet” och ”brottsförebygganderådet angående brott”.

Årets sista sammanträde innehåller 23 punkter, få av dem kommer dock att locka till debatt. Punkten ”Allmänhetens frågestund” är dock åter på dagordningen. Punkten ska enligt fullmäktiges arbetsordning, om möjligt, tas upp två gånger på våren och två gånger på hösten. För att frågeställaren ska få ett utförligt svar bör frågan vara inlämnad till kommunkontoret senast en vecka före sammanträdet.

ven punkt fem: ”Ordet är fritt”, kan kanske locka upp ledamöterna. Varje enskilt inlägg får dock pågå högst fem minuter och hela punkten kan pågå högst tjugo minuter. Ordet är fritt är tänkt att inspirera och initiera det fortsatta arbetet i de politiska partierna, nämnder, kommunstyrelsen, kommunala förvaltningar eller andra instanser. Även vid ”Ordet är fritt” ska frågan granskas i förväg av presidiet. Så här långt har intresset från ledamöterna varierat.

Bland informationspunkterna kan nämnas ”information om äldreomsorgens verksamhet” och ”brottsförebygganderådet angående brott”.