10 dec 2015 12:00

10 dec 2015 12:00

Missionskyrkan blir Equmeniakyrkan

GULLSPÅNG

Missionsförsamlingen Gullspång–Södra Råda ska byta namn till Equmeniakyrkan Gullspång.

– Svenska Missionskyrkan , Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade år 2011 ett gemensamt samfund, Equmeniakyrkan, vision för den nya kyrkan är att vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen, säger pastor Anette Brandberg.

– Namnbytet sker först den 24 januari 2016, då kommer församlingen ha en högtidsgudstjänst där vi firar det nya namnbytet. I samband med detta blir det kakbuffé.

En stor del av Equmeniakyrkans verksamhet sker regionalt. För Gullspång- och Södra Rådas del är det region Väst som är aktuellt.

– Svenska Missionskyrkan , Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade år 2011 ett gemensamt samfund, Equmeniakyrkan, vision för den nya kyrkan är att vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen, säger pastor Anette Brandberg.

– Namnbytet sker först den 24 januari 2016, då kommer församlingen ha en högtidsgudstjänst där vi firar det nya namnbytet. I samband med detta blir det kakbuffé.

En stor del av Equmeniakyrkans verksamhet sker regionalt. För Gullspång- och Södra Rådas del är det region Väst som är aktuellt.