09 dec 2015 06:00

09 dec 2015 06:00

Vi har jobbat i 25 år

GULLSPÅNG: Ett kvarts sekel i kommunens tjänst

Från vänster ser vi Annika Davies, Veronique Sundberg, Karin Jansson, Annika Rudell, Eva Lassila, Eva Nilsson, Ingela Larsson, Anna Rudell och Pia Bertilsson.