01 dec 2015 06:00

21 jul 2016 06:56

"Därför slutar jag"

GULLSPÅNG: Missnöje med ledningen gjorde att hon slutade

En av de fyra som sagt upp sig från sin tjänst på socialkontoret i Gullspång berättar nu till MT om skälen.
– Jag väljer att vara anonym helt utifrån privata skäl.

Det var på rekommendation hon sökte sig till socialkontoret och enheten för individ- och familjeomsorgen i Gullspång.

– Jag fick höra så mycket gott om arbetsplatsen av två av mina tidigare arbetskamrater. De sa att allt fungerade bra, att chefen var jättebra och då ville jag gärna ge det en chans, hade haft ett uppehåll i två år och jobbat med något helt annat.

Började på ifo

I augusti 2015 började socialsekreteraren på individ- och familjeomsorgen i Gullspång.

– Jag har tidigare jobbat i små kommuner och upplevt problem i verksamheten både gällande politiker och ledningen. Det har även handlat om hög arbetsbelastning och stor omsättning på chefer. Men här kändes allt bra. En fantastisk arbetsgrupp. Efter bara en vecka kändes det som om jag hade jobbat här i flera år. Det var högt i tak, chefen visade att han hade förtroende för personalen. Han var kunnig och tillgänglig. Det var precis så som mina före detta arbetskamrater hade beskrivit det för mig.

Så kom kritiken

Allt förändrades när ordföranden i vård- och omsorgsnämnden kom med sin kritik mot ifo-chefen. Vad MT erfar ska åsikterna ha framförts vid ett möte på socialkontoret. Samtalstonen var så hög att flera av personalen på kontoret hörde vad som sades.

– Jag var själv inte på kontoret då men det som sades på mötet kom ju snart fram. Vi blev bestörta, begrep inte hur det hade kunnat ske. Att en förtroendevald kunde komma in här och framföra sina åsikter är oacceptabelt. Det skulle ha framförts via socialchefen eller kommunchef. Vi var även oerhört förvånad även över kritiken i sak.

Socialsekreteraren berättar att det var då personalen satte samman en skrivelse där de gav sitt helhjärtade stöd för ifo-chefen.

– Det är en väl fungerande individ- och familjeomsorg, välutbildad och erfaren personal med generellt sett hög medelålder. Men strax efter, när vi hade en arbetsplatsträff, dök socialchef och kommunchef upp och berättade att ifo-chefen sagt upp sig. Det blev en chock för oss. Även om vi misstänkt att det skulle bli så blev flera av oss bestörta och började gråta.

Ingen respons

– Vi kopplade in facket och begärde att det skulle bli en träff, reda ut saker och ting. Kommunchef och socialchef presenterade att en arbetsmiljöutredning skulle göras och lämnade ett förslag. Flera i arbetsgruppen kände motstånd till att delta i en arbetsmiljöutredning utifrån tidigare erfarenheter. Vi lämnade då förslag på att det ”Styr och ledningssystem” som finns i kommunen ska följas upp. Sedan hade vi kunnat gå vidare. Men, som sagt, istället fick veta att företagshälsovården skulle kallas in för att göra arbetsmiljöutredningen, vi fick ingen respons på det förslag som vi lämnat.

Utpekade

– Vi skötte vårt jobb och upplever nu att problemen har hamnat i våra knän, med resultatet att arbetsmiljön på ifo ska kartläggas. Vi reagerade starkt på detta och frågade socialchefen vad det skulle bli för repressalier om man inte deltog. Det svaret väntar vi på fortfarande.

Hösten blev sedan en lång väntan och frustration.

– Och det är just skälet till att jag säger upp mig, jag är besviken över den brist på handlingskraft som våra chefer visat. Då menar jag socialchef och kommunchef. De hade kunnat göra så mycket; när vi har kommit med förslag på åtgärder har vi inte ens fått några kommentarer utöver att det ska bli en arbetsmiljöutredning.

Vad är det då som ska göras? Arbetsgivaren har deklarerat att det ska bli en kartläggningen som genomförs i form av individuella intervjuer med samtlig personal inom ifo inklusive enhetens chef samt med vård- och omsorgsnämndens ordförande. Därutöver föreslås även att en intervju görs enskilt med kommunstyrelsens ordförande samt med kommunchefen.

Ångrar inte tiden

Trots att hon nu sagt upp sig utan att ha klart med ett nytt jobb ångar hon inte tiden i Gullspång.

– Jag fick åter tillbaka längtan att jobba med socialt arbete. Men vad som händer nu det vet jag inte. Vi är tre som sagt upp oss utan att ha klart med en ny anställning. Men jag är inte särskilt orolig. Det är stor efterfrågan på socionomer.

– Jag vill slutligen säga att enhetschefen trots att han blivit illa behandlad har fortsatt agera professionellt med individ och familjeomsorgens bästa i fokus.

Det var på rekommendation hon sökte sig till socialkontoret och enheten för individ- och familjeomsorgen i Gullspång.

– Jag fick höra så mycket gott om arbetsplatsen av två av mina tidigare arbetskamrater. De sa att allt fungerade bra, att chefen var jättebra och då ville jag gärna ge det en chans, hade haft ett uppehåll i två år och jobbat med något helt annat.

Började på ifo

I augusti 2015 började socialsekreteraren på individ- och familjeomsorgen i Gullspång.

– Jag har tidigare jobbat i små kommuner och upplevt problem i verksamheten både gällande politiker och ledningen. Det har även handlat om hög arbetsbelastning och stor omsättning på chefer. Men här kändes allt bra. En fantastisk arbetsgrupp. Efter bara en vecka kändes det som om jag hade jobbat här i flera år. Det var högt i tak, chefen visade att han hade förtroende för personalen. Han var kunnig och tillgänglig. Det var precis så som mina före detta arbetskamrater hade beskrivit det för mig.

Så kom kritiken

Allt förändrades när ordföranden i vård- och omsorgsnämnden kom med sin kritik mot ifo-chefen. Vad MT erfar ska åsikterna ha framförts vid ett möte på socialkontoret. Samtalstonen var så hög att flera av personalen på kontoret hörde vad som sades.

– Jag var själv inte på kontoret då men det som sades på mötet kom ju snart fram. Vi blev bestörta, begrep inte hur det hade kunnat ske. Att en förtroendevald kunde komma in här och framföra sina åsikter är oacceptabelt. Det skulle ha framförts via socialchefen eller kommunchef. Vi var även oerhört förvånad även över kritiken i sak.

Socialsekreteraren berättar att det var då personalen satte samman en skrivelse där de gav sitt helhjärtade stöd för ifo-chefen.

– Det är en väl fungerande individ- och familjeomsorg, välutbildad och erfaren personal med generellt sett hög medelålder. Men strax efter, när vi hade en arbetsplatsträff, dök socialchef och kommunchef upp och berättade att ifo-chefen sagt upp sig. Det blev en chock för oss. Även om vi misstänkt att det skulle bli så blev flera av oss bestörta och började gråta.

Ingen respons

– Vi kopplade in facket och begärde att det skulle bli en träff, reda ut saker och ting. Kommunchef och socialchef presenterade att en arbetsmiljöutredning skulle göras och lämnade ett förslag. Flera i arbetsgruppen kände motstånd till att delta i en arbetsmiljöutredning utifrån tidigare erfarenheter. Vi lämnade då förslag på att det ”Styr och ledningssystem” som finns i kommunen ska följas upp. Sedan hade vi kunnat gå vidare. Men, som sagt, istället fick veta att företagshälsovården skulle kallas in för att göra arbetsmiljöutredningen, vi fick ingen respons på det förslag som vi lämnat.

Utpekade

– Vi skötte vårt jobb och upplever nu att problemen har hamnat i våra knän, med resultatet att arbetsmiljön på ifo ska kartläggas. Vi reagerade starkt på detta och frågade socialchefen vad det skulle bli för repressalier om man inte deltog. Det svaret väntar vi på fortfarande.

Hösten blev sedan en lång väntan och frustration.

– Och det är just skälet till att jag säger upp mig, jag är besviken över den brist på handlingskraft som våra chefer visat. Då menar jag socialchef och kommunchef. De hade kunnat göra så mycket; när vi har kommit med förslag på åtgärder har vi inte ens fått några kommentarer utöver att det ska bli en arbetsmiljöutredning.

Vad är det då som ska göras? Arbetsgivaren har deklarerat att det ska bli en kartläggningen som genomförs i form av individuella intervjuer med samtlig personal inom ifo inklusive enhetens chef samt med vård- och omsorgsnämndens ordförande. Därutöver föreslås även att en intervju görs enskilt med kommunstyrelsens ordförande samt med kommunchefen.

Ångrar inte tiden

Trots att hon nu sagt upp sig utan att ha klart med ett nytt jobb ångar hon inte tiden i Gullspång.

– Jag fick åter tillbaka längtan att jobba med socialt arbete. Men vad som händer nu det vet jag inte. Vi är tre som sagt upp oss utan att ha klart med en ny anställning. Men jag är inte särskilt orolig. Det är stor efterfrågan på socionomer.

– Jag vill slutligen säga att enhetschefen trots att han blivit illa behandlad har fortsatt agera professionellt med individ och familjeomsorgens bästa i fokus.