27 nov 2015 06:00

27 nov 2015 09:04

Nytt avtal: 51 asyl-sökande barn 2016

GULLSPÅNG: Från 7 barn till 51 på tre år

– Vi har just fått reda på att nästa år är vi skyldiga att tillhandahålla 51 platser för asylsökande ensamkommande, säger enhetschef Karin Burman.

Sedan två år tillbaka är Sveriges kommuner skyldiga att tillhandahålla ett visst antal platser för asylsökande ensamkommande barn. Och det är också staten som beslutar hur många platser – fördelningstal – varje kommun skulle ha. För Gullspång sattes fördelningstalet år 2014 till 5 platser, år 2015 skrev det upp till 7 platser. Nu justeras alltså siffran så att år 2016 är kommunen skyldig att tillhandahålla 51 platser.

Inte från 7 till 51

Karin Burman håller med om att det är en hisnanden ökning.

– Ja, även om vi har en bra och fungerande organisation så har vi svårt att ta till oss detta. Men vi går ju inte från 7 till 51 över en natt. Under det här året har vi tagit emot 36 asylsökande ensamkommande. Och det kommer att bli en successiv ökning år 2016. Vi ska ha 40 platser 1 januari sedan ökar det varje kvartal så att det vid årets slut blir det 51 platser.

Sex år

Hur kan det vara möjligt att anpassa verksamheten?

– Vi har en tradition, sedan 2009, att ta emot asylsökande ensamkommande barn. Vi idag har en bra och fungerande organisation. Ett gott omhändertagande med engagerad personal. Och när jag hör med kollegor i andra kommuner så förstår jag att vi är bra rustade.

Allt ska klaffa

– Men det handlar inte bara om att ta fram bostäder, det är utredningstider som ska hålla. Alla ensamkommande ska in i verksamheten på vårdcentral, socialen, skolan. Och det ska hittas gode män.

Ni har lokaler till alla?

– Vi söker aktiv även efter familjehem, jag har faktiskt haft kontakt med tre familjer bara idag. Och där blir det lite speciellt, vi har ett nära samarbete med familjehemmen för att kunna stödja dem så bra som möjligt.

”Extrem situation”

Karin Burman är inte orolig, hon tror att verksamheten kommer att fungera även då fördelningstalet blir 51 ensamkommande.

– Visst är det en extrem situationen, och att vi klarar det är bero, som sagt, på att det är många goda krafter med bred erfarenhet som jobbar, säger Karin Burman, chef på enheten för ensamkommande som söker asyl.

Tecknande avtal

Kommunalrådet Carina Gullberg (S) konstaterar att det behövs skjutas till resurser lite här och där men hon är inte orolig.

– Det får blir nämnden nu som får hantera detta, och se på behoven. Nej, jag är inte orolig, jag vet att personalen gör ett suveränt bra jobb. Men vi måste se till att stötta så att kvalitén blir så bra som möjlig, säger hon och nämner att det blir särskilda regler vid årsskiftet.

– Vi har idag förberedelseklass men nu ska barnen kartläggas ännu bättre när de kommer så att de får så bra hjälp som möjligt. Och när det gäller skolan så vill det ju verkligen till att de får resurser. Det är trångt idag, det gäller att få plats samtidigt som behovet att rekrytera personal är stort.

Sedan två år tillbaka är Sveriges kommuner skyldiga att tillhandahålla ett visst antal platser för asylsökande ensamkommande barn. Och det är också staten som beslutar hur många platser – fördelningstal – varje kommun skulle ha. För Gullspång sattes fördelningstalet år 2014 till 5 platser, år 2015 skrev det upp till 7 platser. Nu justeras alltså siffran så att år 2016 är kommunen skyldig att tillhandahålla 51 platser.

Inte från 7 till 51

Karin Burman håller med om att det är en hisnanden ökning.

– Ja, även om vi har en bra och fungerande organisation så har vi svårt att ta till oss detta. Men vi går ju inte från 7 till 51 över en natt. Under det här året har vi tagit emot 36 asylsökande ensamkommande. Och det kommer att bli en successiv ökning år 2016. Vi ska ha 40 platser 1 januari sedan ökar det varje kvartal så att det vid årets slut blir det 51 platser.

Sex år

Hur kan det vara möjligt att anpassa verksamheten?

– Vi har en tradition, sedan 2009, att ta emot asylsökande ensamkommande barn. Vi idag har en bra och fungerande organisation. Ett gott omhändertagande med engagerad personal. Och när jag hör med kollegor i andra kommuner så förstår jag att vi är bra rustade.

Allt ska klaffa

– Men det handlar inte bara om att ta fram bostäder, det är utredningstider som ska hålla. Alla ensamkommande ska in i verksamheten på vårdcentral, socialen, skolan. Och det ska hittas gode män.

Ni har lokaler till alla?

– Vi söker aktiv även efter familjehem, jag har faktiskt haft kontakt med tre familjer bara idag. Och där blir det lite speciellt, vi har ett nära samarbete med familjehemmen för att kunna stödja dem så bra som möjligt.

”Extrem situation”

Karin Burman är inte orolig, hon tror att verksamheten kommer att fungera även då fördelningstalet blir 51 ensamkommande.

– Visst är det en extrem situationen, och att vi klarar det är bero, som sagt, på att det är många goda krafter med bred erfarenhet som jobbar, säger Karin Burman, chef på enheten för ensamkommande som söker asyl.

Tecknande avtal

Kommunalrådet Carina Gullberg (S) konstaterar att det behövs skjutas till resurser lite här och där men hon är inte orolig.

– Det får blir nämnden nu som får hantera detta, och se på behoven. Nej, jag är inte orolig, jag vet att personalen gör ett suveränt bra jobb. Men vi måste se till att stötta så att kvalitén blir så bra som möjlig, säger hon och nämner att det blir särskilda regler vid årsskiftet.

– Vi har idag förberedelseklass men nu ska barnen kartläggas ännu bättre när de kommer så att de får så bra hjälp som möjligt. Och när det gäller skolan så vill det ju verkligen till att de får resurser. Det är trångt idag, det gäller att få plats samtidigt som behovet att rekrytera personal är stort.