26 nov 2015 16:35

27 nov 2015 09:04

"Det här blev inte bra"

GULLSPÅNG: Kommunalrådet om konflikten på socialkontoret

Kommunalrådet Carina Gullberg (S) beklagar turbulensen på socialkontoret och är ångerfull.

Utvecklingen på enheten för individ- och familjeomsorgen, med en enhetschef och fyra socialsekreterare som sagt upp sig, är inte önskvärd för kommunledningen

– Nej, det här blev inte bra, jag kan konstatera att vi skulle agerat annorlunda. Vi skulle haft en träff så fort som möjligt när situationen uppstod. Så som personalen faktiskt föreslog i den första skrivelsen, säger Carina Gullberg.

Du är ångerfull?

– Ja, kan man säga, konflikten förvärrades och fördjupades genom att vi inte lyssnade av. Men det är lätt att vara efterklok med facit på hand.

Ni står fast vid att det ska bli en arbetsmiljöutredning?

– Ja, är det en konflikt på en arbetsplats så har arbetsgivaren vissa skyldigheter. Det är kanske bra i slutändan att det blir en utredning. Det brukar sällan vara ens fel när två träter. Och nu ska ju allt fram, även politiker deltar. Även den dimensionen kommer med.

Vad händer nu?

– Jag har haft en diskussion med nämndens ordföranden och andre vice ordföranden och vi är överens om att ta till oss av kritiken. Och jag tänker träffa hela nämnden för att gå igenom personalens synpunkter och diskutera nämndens och politikernas roll. Men, som sagt, det här är en tråkig utveckling som vi kanske hade sluppit om vi haft den där träffen. Men vi får heller inte glömma bort vilka vi är till för och som politiker ska vi kunna föra fram medborgarnas synpunkter.

MT har i ett antal artiklar berättat om konflikten på socialkontoret. Det hela blev offentlig när personalen i brev till kommunen anförde att vård- och omsorgsnämndens ordförande framfört kritik mot dels enhetschefen samt ett par individärenden. Ett agerande som de var starkt kritiska emot.

Utvecklingen på enheten för individ- och familjeomsorgen, med en enhetschef och fyra socialsekreterare som sagt upp sig, är inte önskvärd för kommunledningen

– Nej, det här blev inte bra, jag kan konstatera att vi skulle agerat annorlunda. Vi skulle haft en träff så fort som möjligt när situationen uppstod. Så som personalen faktiskt föreslog i den första skrivelsen, säger Carina Gullberg.

Du är ångerfull?

– Ja, kan man säga, konflikten förvärrades och fördjupades genom att vi inte lyssnade av. Men det är lätt att vara efterklok med facit på hand.

Ni står fast vid att det ska bli en arbetsmiljöutredning?

– Ja, är det en konflikt på en arbetsplats så har arbetsgivaren vissa skyldigheter. Det är kanske bra i slutändan att det blir en utredning. Det brukar sällan vara ens fel när två träter. Och nu ska ju allt fram, även politiker deltar. Även den dimensionen kommer med.

Vad händer nu?

– Jag har haft en diskussion med nämndens ordföranden och andre vice ordföranden och vi är överens om att ta till oss av kritiken. Och jag tänker träffa hela nämnden för att gå igenom personalens synpunkter och diskutera nämndens och politikernas roll. Men, som sagt, det här är en tråkig utveckling som vi kanske hade sluppit om vi haft den där träffen. Men vi får heller inte glömma bort vilka vi är till för och som politiker ska vi kunna föra fram medborgarnas synpunkter.

MT har i ett antal artiklar berättat om konflikten på socialkontoret. Det hela blev offentlig när personalen i brev till kommunen anförde att vård- och omsorgsnämndens ordförande framfört kritik mot dels enhetschefen samt ett par individärenden. Ett agerande som de var starkt kritiska emot.