18 nov 2015 06:00

18 nov 2015 06:00

14,6 miljoner till flyktingmottagandet

GULLSPÅNG: Extra tillskott till kommunkassan

Sveriges kommuner får drygt åtta miljarder kronor extra i år för hanteringen av flyktingkrisen.

– Jag fick reda på i torsdagskväll att kommunen får 14,6 miljoner kronor i ett extra tillskott för det övergripande flyktingansvaret. Det gäller att använda pengarna klokt, kan vi lägga dem i en fond? Så att de inte ”försvinner”. Sedan, om pengarna används till utbildningsinsatser, extra personal, eller andra aktiviteter, det återstår att se, säger kommunalrådet Carina Gullberg (S).

Oppositionsrådet ser flera bitar som bör prioriteras.

– Det viktigaste, som jag ser det, är att det satsas på förskola och skola. Vi har behov av både fler lärare och fler lokaler. Men även integrationsbiten är viktig, vi behöver fler mötesplatser samt bättre kommunikationer. Det senare kommer ju dessutom alla till del, säger Björn Thodenius (M).

Grannkommunen Kristinehamn får 65 miljoner och Laxå 33 miljoner kronor.

– Jag fick reda på i torsdagskväll att kommunen får 14,6 miljoner kronor i ett extra tillskott för det övergripande flyktingansvaret. Det gäller att använda pengarna klokt, kan vi lägga dem i en fond? Så att de inte ”försvinner”. Sedan, om pengarna används till utbildningsinsatser, extra personal, eller andra aktiviteter, det återstår att se, säger kommunalrådet Carina Gullberg (S).

Oppositionsrådet ser flera bitar som bör prioriteras.

– Det viktigaste, som jag ser det, är att det satsas på förskola och skola. Vi har behov av både fler lärare och fler lokaler. Men även integrationsbiten är viktig, vi behöver fler mötesplatser samt bättre kommunikationer. Det senare kommer ju dessutom alla till del, säger Björn Thodenius (M).

Grannkommunen Kristinehamn får 65 miljoner och Laxå 33 miljoner kronor.