11 nov 2015 14:52

11 nov 2015 14:52

Överklagar mordbrandsdom

TING

En 54-årig Hovakvinna dömdes nyligen i Skaraborgs tingsrätt till tre års fängelse för flera mordbränder i Hova.

Det handlar om bränder vid två tillfällen, den 14 och 16 augusti, i källarförråd på flerfamiljshuset vid Marknadsgatan i Hova.

Kvinnan, som erkänt att hon anlagt bränderna, har via sin advokat överklagat tingsrättsdomen till Göta hovrätt och hoppas få ett mildare straff.

Det handlar om bränder vid två tillfällen, den 14 och 16 augusti, i källarförråd på flerfamiljshuset vid Marknadsgatan i Hova.

Kvinnan, som erkänt att hon anlagt bränderna, har via sin advokat överklagat tingsrättsdomen till Göta hovrätt och hoppas få ett mildare straff.