29 okt 2015 13:50

29 okt 2015 13:51

Har du en smartphone?

Vill att alla som har gått hjärt- lungräddning ska hjälpa till

Efterlysning. Åsa Högstedt, ambulanssjuksköterska, är projektledare i Västa Götalandsregionen, för SMS-livräddare.
– Alla som har en smartphone och kan hjärt- lungräddning kan ingå i nätverket, sa hon.

Just nu åker Åsa Högstedt runt i Västra Götalandsregionen och talar sig varm för projektet. Det hela är nytt och Gullspång var första anhalt på hennes turné.

Högstedts uppdrag: Entusiasmera politikerna att satsa på SMS-livrädding.

Närmast rycker in

– Det hela går ut på att den som gått en utbildning i hjärt- och lungräddning, och har en smartphone, kan få meddelande om att någon i hans eller hennes närhet har fått hjärtstopp.

Åsa Högstedt beskriver det som en larmkedja, den som är närmast rycker in.

– Det finns två varianter, antingen ombeds man att skynda dit och påbörja hjärt-lungräddning eller också ombeds man att hämta närmsta hjärtstartare, såvida det finns en i närheten.

Tiden är viktig

Nära 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhusen. Idag överlever bara cirka 500 av dessa. Insatser i väntan på att ambulans anländer kan ha en avgörande betydelse.

Projektet handlar inte bara om att ägare av smartphone – och som har gått kursen – ska anmäla sig. Det handlar också om att få alla hjärtstartare i samhället registrerade.

– Det finns cirka 1 800 registrerade hjärtstartare i Västra Götalandsregionen. Den siffran måste vara högre. Vi tror, sett utifrån försäljningen, att siffran ligger på drygt 5 000 hjärtstartare. Så nu gäller det att få dem registrerade så att vi kan få med dem på kartan.

Många utbildade finns

Åsa Högstedt tvekar inte, det finns många potentiella livräddare.

– Cirka tre miljoner har genomgått utbildning i hjärt- lungräddning i Sverige de senaste tre decennierna. Det blir allt vanligare att företag utbildar sina anställda och det är numera även ett obligatoriskt moment i skolan, förutom för all vårdpersonal, räddningstjänst och polis.

Åsa berättade att polisen är bättre än ambulanspersonal på att rädda folk med hjärtstopp.

– Det beror på att polisen ofta hinner först fram. Vi vet att det kritiska är tiden vid inträffat hjärtstopp, för varje minut som går minskar chansen till överlevnad med cirka tio procent.

Skadar revbenen?

Under tre år ska regionen samla in underlag och stämmer resultatet med övrig forskning kommer SMS-livräddare implementeras och bli en rutin i Västra Götalandsregionen.

Till de som är oroliga och tror att risken att man skadar revbenen på den drabbade är allt för stor hade Åsa Högstedt lugnande ord.

– Det är mycket bättre att ni gör något än inget alls, det är bättre att ett revben går av och patienten överlever än ni står bredvid och är passiva.

Just nu åker Åsa Högstedt runt i Västra Götalandsregionen och talar sig varm för projektet. Det hela är nytt och Gullspång var första anhalt på hennes turné.

Högstedts uppdrag: Entusiasmera politikerna att satsa på SMS-livrädding.

Närmast rycker in

– Det hela går ut på att den som gått en utbildning i hjärt- och lungräddning, och har en smartphone, kan få meddelande om att någon i hans eller hennes närhet har fått hjärtstopp.

Åsa Högstedt beskriver det som en larmkedja, den som är närmast rycker in.

– Det finns två varianter, antingen ombeds man att skynda dit och påbörja hjärt-lungräddning eller också ombeds man att hämta närmsta hjärtstartare, såvida det finns en i närheten.

Tiden är viktig

Nära 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhusen. Idag överlever bara cirka 500 av dessa. Insatser i väntan på att ambulans anländer kan ha en avgörande betydelse.

Projektet handlar inte bara om att ägare av smartphone – och som har gått kursen – ska anmäla sig. Det handlar också om att få alla hjärtstartare i samhället registrerade.

– Det finns cirka 1 800 registrerade hjärtstartare i Västra Götalandsregionen. Den siffran måste vara högre. Vi tror, sett utifrån försäljningen, att siffran ligger på drygt 5 000 hjärtstartare. Så nu gäller det att få dem registrerade så att vi kan få med dem på kartan.

Många utbildade finns

Åsa Högstedt tvekar inte, det finns många potentiella livräddare.

– Cirka tre miljoner har genomgått utbildning i hjärt- lungräddning i Sverige de senaste tre decennierna. Det blir allt vanligare att företag utbildar sina anställda och det är numera även ett obligatoriskt moment i skolan, förutom för all vårdpersonal, räddningstjänst och polis.

Åsa berättade att polisen är bättre än ambulanspersonal på att rädda folk med hjärtstopp.

– Det beror på att polisen ofta hinner först fram. Vi vet att det kritiska är tiden vid inträffat hjärtstopp, för varje minut som går minskar chansen till överlevnad med cirka tio procent.

Skadar revbenen?

Under tre år ska regionen samla in underlag och stämmer resultatet med övrig forskning kommer SMS-livräddare implementeras och bli en rutin i Västra Götalandsregionen.

Till de som är oroliga och tror att risken att man skadar revbenen på den drabbade är allt för stor hade Åsa Högstedt lugnande ord.

– Det är mycket bättre att ni gör något än inget alls, det är bättre att ett revben går av och patienten överlever än ni står bredvid och är passiva.