30 sep 2015 06:00

30 sep 2015 06:00

Intensiv debatt i fullmäktige

Kommunen går med i Avfallshantering östra Skaraborg

I måndagskväll samlades kommunens folkvalda ledamöter till höstens första kommunfullmäktige. Debattviljan var stor och störst uppmärksamhet fick motionerna om vassbekämpning i Otterbäcken och frågan om inträde i Avfall östra Skaraborg (AÖS).

Hans-Göran Larsson(RV) var positiv till att fullmäktiges sammanträden görs tillgängliga för medborgarna via webb-tv. RV betonar vikten av att KF sammanträder på olika orter i kommunen samt yrkade att KF i beslutet inkluderar en utredning av möjligheten att visa webb-TV i bygdegården i Södra Råda samt i Folkets hus i Otterbäcken. En enig KF godkände motionen inklusive RV tillägg. Under debatten påminde ordförande Ann-Christin Erlandsson(S) ledamöterna att delar av kommunen saknar relevant bredbandsuppkoppling vilket kan försvåra TV sändningar.

Avfallshantering

Med anledning av motionen om inträde i Avfall Östra Skaraborg(AöS), berättade Lars Persson från AÖS om verksamheten samt om nya mål och krav som statsmakten kommer att ställa på kommunerna. Carina Kullberg(S) tillstyrkte förslaget i sin helhet och betonade att framtidens krav på avfallshantering kräver samarbetspartners för att skapa rationalitet. Bo Hagström (C) och Björn Thodenius(M) delade Kullbergs uppfattning. Hans-Göran Larsson(RV) menade att motion saknar hållbara argument för att ansluta kommunen till AÖS.

– Vi har 14 dagars tömning, med AÖS blir det färre antal hämtningar vid fastigheten och kostnaderna kommer att öka.

Frågan gick till votering där 27 stycken ledamöter röstade för kommunstyrelsens(KS) förslag och fyra ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Låna av pengar

Kommunfullmäktige beslutade utan debatt att delegera till KS att godkänna lån till Skagerns Energi AB med en säkerhet om 7 miljoner kronor.

– Förslaget både gynnar och rationaliserar verksamheten. Energibolagets arbete har redan sparat in närmare en miljon kronor för driften vid flera av kommunens bolag. De pengarna kan vi använda till att utveckla kommunens verksamhet, konstaterade Carina Kullberg(S).

58 miljoner

Ett enhälligt KF beslutade också att finansiera Leader utvecklingsstrategi med 114 000 kronor per år under perioden 2014-2020. Pengarna ska tas inom ram för kommunstyrelsens budget.

Leader Nordvästra Skaraborg har fått sin utvecklingsstrategi beviljad och samtidigt klartecken för tre fonder, Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Carina Kullberg (S) menade att fonderna är som gjorda för att utveckla kommunen inom en mängd områden.

– Det är idéerna som stoppar oss och inte pengarna.

Hans-Göran Larsson(RV) berättade att Leader är ett franskt ord som inte ska uttalas på engelska. Trots det är Larsson postiv till motionen men betonade vikten av relevanta behovsanalyser och att kommunen arbetar aktivt för att få ansökningarna beviljade. Inte helt oväntat föreslog Larsson, Gullspångsälven, Göta Holme samt järnvägsbron över älven som lämpliga objekt för Leader ansökningar.

Vassbekämpning

Inför beslutet om att satsa 100 000 kronor för vassbekämpning i Otterbäcksviken i sundet mellan Storön och Anneholmen höjdes tempo i debatten. Bo Hagström(C) yrkade avslag. Han menade att det inte är en kommunal angelägenhet att röja vass i våra vattendrag. Den långsiktiga lösningen är i stället att förbättra vattenreningen och därmed minska övergödningen i Vänern. Eric Mellberg(M) ser inga argument från naturvårdare eller länsstyrelse som motiverar att pengar avdelas för att röja vass annat än i anslutning till hamnar eller badplatser. Mellberg tyckte att pengarna används bättre om de istället investeras i Otterbäckens elljusspår eller i den allmänna vägen.

Socialdemokraten Carina Kullberg tillstyrkte förslaget och såg framför sig att delar av finansiering hämtas från Leader. Även Björn Thodenius(M) var positiv till förlaget och avslutade debatten med att upplysa KF, att finansieringen ska tas ur KS ordinarie budget. Förslaget röstades igenom utan votering.

Hans-Göran Larsson(RV) var positiv till att fullmäktiges sammanträden görs tillgängliga för medborgarna via webb-tv. RV betonar vikten av att KF sammanträder på olika orter i kommunen samt yrkade att KF i beslutet inkluderar en utredning av möjligheten att visa webb-TV i bygdegården i Södra Råda samt i Folkets hus i Otterbäcken. En enig KF godkände motionen inklusive RV tillägg. Under debatten påminde ordförande Ann-Christin Erlandsson(S) ledamöterna att delar av kommunen saknar relevant bredbandsuppkoppling vilket kan försvåra TV sändningar.

Avfallshantering

Med anledning av motionen om inträde i Avfall Östra Skaraborg(AöS), berättade Lars Persson från AÖS om verksamheten samt om nya mål och krav som statsmakten kommer att ställa på kommunerna. Carina Kullberg(S) tillstyrkte förslaget i sin helhet och betonade att framtidens krav på avfallshantering kräver samarbetspartners för att skapa rationalitet. Bo Hagström (C) och Björn Thodenius(M) delade Kullbergs uppfattning. Hans-Göran Larsson(RV) menade att motion saknar hållbara argument för att ansluta kommunen till AÖS.

– Vi har 14 dagars tömning, med AÖS blir det färre antal hämtningar vid fastigheten och kostnaderna kommer att öka.

Frågan gick till votering där 27 stycken ledamöter röstade för kommunstyrelsens(KS) förslag och fyra ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Låna av pengar

Kommunfullmäktige beslutade utan debatt att delegera till KS att godkänna lån till Skagerns Energi AB med en säkerhet om 7 miljoner kronor.

– Förslaget både gynnar och rationaliserar verksamheten. Energibolagets arbete har redan sparat in närmare en miljon kronor för driften vid flera av kommunens bolag. De pengarna kan vi använda till att utveckla kommunens verksamhet, konstaterade Carina Kullberg(S).

58 miljoner

Ett enhälligt KF beslutade också att finansiera Leader utvecklingsstrategi med 114 000 kronor per år under perioden 2014-2020. Pengarna ska tas inom ram för kommunstyrelsens budget.

Leader Nordvästra Skaraborg har fått sin utvecklingsstrategi beviljad och samtidigt klartecken för tre fonder, Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Carina Kullberg (S) menade att fonderna är som gjorda för att utveckla kommunen inom en mängd områden.

– Det är idéerna som stoppar oss och inte pengarna.

Hans-Göran Larsson(RV) berättade att Leader är ett franskt ord som inte ska uttalas på engelska. Trots det är Larsson postiv till motionen men betonade vikten av relevanta behovsanalyser och att kommunen arbetar aktivt för att få ansökningarna beviljade. Inte helt oväntat föreslog Larsson, Gullspångsälven, Göta Holme samt järnvägsbron över älven som lämpliga objekt för Leader ansökningar.

Vassbekämpning

Inför beslutet om att satsa 100 000 kronor för vassbekämpning i Otterbäcksviken i sundet mellan Storön och Anneholmen höjdes tempo i debatten. Bo Hagström(C) yrkade avslag. Han menade att det inte är en kommunal angelägenhet att röja vass i våra vattendrag. Den långsiktiga lösningen är i stället att förbättra vattenreningen och därmed minska övergödningen i Vänern. Eric Mellberg(M) ser inga argument från naturvårdare eller länsstyrelse som motiverar att pengar avdelas för att röja vass annat än i anslutning till hamnar eller badplatser. Mellberg tyckte att pengarna används bättre om de istället investeras i Otterbäckens elljusspår eller i den allmänna vägen.

Socialdemokraten Carina Kullberg tillstyrkte förslaget och såg framför sig att delar av finansiering hämtas från Leader. Även Björn Thodenius(M) var positiv till förlaget och avslutade debatten med att upplysa KF, att finansieringen ska tas ur KS ordinarie budget. Förslaget röstades igenom utan votering.

Fakta

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige(KF), även de som kommer från de övriga nämnderna, bereds först av kommunstyrelsen(KS). En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer

Källa: gullspång.se