30 sep 2015 14:29

30 sep 2015 14:29

Ingen HD-prövning för mördaren

TING

Livstids fängelse blev Göta Hovrätts dom mot den 43-åring som dömts för att ha slagit ihjäl en vän i Delebäck, Hova, i september fjol.

43-åringen överklagade till Högsta domstolen som nu bestämt att inget prövningstillstånd beviljas. HD har gått igenom materialet och det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd.

Livstids fängelse blev Göta Hovrätts dom mot den 43-åring som dömts för att ha slagit ihjäl en vän i Delebäck, Hova, i september fjol.

43-åringen överklagade till Högsta domstolen som nu bestämt att inget prövningstillstånd beviljas. HD har gått igenom materialet och det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd.