22 sep 2015 13:26

22 sep 2015 13:41

Se och höra ledamöterna i webb-tv?

GULLSPÅNG: Går förslaget igenom kommer ledamöterna att beskådas i framtiden

Ska allmänheten kunna ta del av fullmäktiges sammanträden via internet? Det föreslås i ett tjänstemannaförslag.

För att öka medborgarnas insyn i den politiska debatten samt för att leva upp till de krav som Sveriges kommuner och landsting (SKL) ställer i sin årliga undersökning ”Information till alla” föreslår förvaltningen att kommunfullmäktiges möten sänds via webb-TV.

Om och om igen

I samband med detta kommer man även kunna ta del av sammanträdena i efterhand via webben, vilket möjliggör för fler att följa kommunfullmäktiges arbete. Hela 127 av Sveriges kommuner erbjuder sina medborgare webb-TV sända kommunfullmäktigesammanträden enligt SKL.

Priset för att sända webb-TV är 500 kronor per möte samt 500 kronor per månad i serverkostnad.

Prisvärt

Priset för nuvarande webbradiosändning, cirka 600 kronor, skulle då reduceras och kostnaden som tillkommer för att sända både bild och ljud blir cirka 500 kronor mer per möte. Särskilda tillstånd för sändningen står leverantören för.

Fiber finnes

För att uppnå bästa kvalitet på sändningen så krävs fiberanslutning vilket finns i sessionssalen i Hova. Flytt av befintligt datauttag kan komma att behövas, kostnaden för detta beräknas av IT till mellan 1 000-4 000 kronor i engångsavgift.

Det är dock oklart när det hela kan börja. Den politiska gången återstår, de agerande - om uttrycket tillåts - måste ge sitt stöd.

För att öka medborgarnas insyn i den politiska debatten samt för att leva upp till de krav som Sveriges kommuner och landsting (SKL) ställer i sin årliga undersökning ”Information till alla” föreslår förvaltningen att kommunfullmäktiges möten sänds via webb-TV.

Om och om igen

I samband med detta kommer man även kunna ta del av sammanträdena i efterhand via webben, vilket möjliggör för fler att följa kommunfullmäktiges arbete. Hela 127 av Sveriges kommuner erbjuder sina medborgare webb-TV sända kommunfullmäktigesammanträden enligt SKL.

Priset för att sända webb-TV är 500 kronor per möte samt 500 kronor per månad i serverkostnad.

Prisvärt

Priset för nuvarande webbradiosändning, cirka 600 kronor, skulle då reduceras och kostnaden som tillkommer för att sända både bild och ljud blir cirka 500 kronor mer per möte. Särskilda tillstånd för sändningen står leverantören för.

Fiber finnes

För att uppnå bästa kvalitet på sändningen så krävs fiberanslutning vilket finns i sessionssalen i Hova. Flytt av befintligt datauttag kan komma att behövas, kostnaden för detta beräknas av IT till mellan 1 000-4 000 kronor i engångsavgift.

Det är dock oklart när det hela kan börja. Den politiska gången återstår, de agerande - om uttrycket tillåts - måste ge sitt stöd.