19 sep 2015 06:00

19 sep 2015 06:00

”Fortfarande godkänt”

GULLSPÅNG: Ser guldkornen i näringslivsrankning

Camilla McQuire, näringslivsansvarig i kommunen, ser positiva tendenser i Svenskt näringslivs årliga rankning, trots att kommunen totalt sett dalar.

I veckan presenterade Svenskt näringsliv sin årliga rankning av företagsklimatet i kommunerna. Gullspång fick placering 264 av 290 (svarsfrekvensen var 50 procent). Enkäten består av 13 frågor där alla svar inte värderas lika högt.

– Den viktigaste frågan, den utgör en tredjedel av rankningen, är: ”Sammanfattande omdöme”. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ange hur de upplever företagsklimat i kommunen. Där åker vi ner från 3,25 till 3,06. Betyget från företagarna är fortfarande godkänt, säger Camilla McQuire.

Även på frågan ”Tillämpning av lagar och regler”, kommer Gullspång högt.

Plats 60 i Sverige

– Där är vi över genomsnittet och på frågan ”Tjänstemäns attityder” ligger vi till och med på plats 60 i Sverige. På punkten ”Konkurrens från kommunen” klättrar kommunen 26 placeringar.

Däremot punkten ”Kommunens service till företagen” tappar Gullspång 42 placeringen, från plats 208 till 250 .

– Det är flera punkter som vi har svårt att påverka, som ålderstrukturen i kommunen.

Camilla McQuire vill se framåt, först och främst till tisdagen den 6 oktober.

– Då bjuder Svenskt näringsliv och kommun in företagarna till en träff på Ribbingsfors herrgård. Det blir lunch följt av en workshop. Allt handlar om: Hur kan företagsklimatet i kommunen bli bättre?

I veckan presenterade Svenskt näringsliv sin årliga rankning av företagsklimatet i kommunerna. Gullspång fick placering 264 av 290 (svarsfrekvensen var 50 procent). Enkäten består av 13 frågor där alla svar inte värderas lika högt.

– Den viktigaste frågan, den utgör en tredjedel av rankningen, är: ”Sammanfattande omdöme”. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ange hur de upplever företagsklimat i kommunen. Där åker vi ner från 3,25 till 3,06. Betyget från företagarna är fortfarande godkänt, säger Camilla McQuire.

Även på frågan ”Tillämpning av lagar och regler”, kommer Gullspång högt.

Plats 60 i Sverige

– Där är vi över genomsnittet och på frågan ”Tjänstemäns attityder” ligger vi till och med på plats 60 i Sverige. På punkten ”Konkurrens från kommunen” klättrar kommunen 26 placeringar.

Däremot punkten ”Kommunens service till företagen” tappar Gullspång 42 placeringen, från plats 208 till 250 .

– Det är flera punkter som vi har svårt att påverka, som ålderstrukturen i kommunen.

Camilla McQuire vill se framåt, först och främst till tisdagen den 6 oktober.

– Då bjuder Svenskt näringsliv och kommun in företagarna till en träff på Ribbingsfors herrgård. Det blir lunch följt av en workshop. Allt handlar om: Hur kan företagsklimatet i kommunen bli bättre?