02 sep 2015 14:30

02 sep 2015 14:35

"Huset ska rivas"

Lilla hotellet i en värdefull miljö

Brevet till fastighetsägaren om behovet av åtgärder behövde aldrig skickas ut – branden kom emellan.
– Nu får vi ha en annan dialog med fastighetsägaren, säger Lars Sylvén chef på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vid två tillfällen på senare tid har räddningstjänsten fått rycka ut till fastigheten på Torggatan 23, ”Lilla hotellet” i Hova. Den 14 augusti stannade det – i stort sett – vid ett brandskadat fönster, den 27 augusti fick dock elden rejält fäste, huset rökfylldes och räddningspersonal fick slå sönder i väggar och tak för att få branden under kontroll.

Annan dialog

Så – vad händer nu med det eldhärjade huset?

– Vi hade sedan tidigare ett uppdrag från nämnden om att inleda en dialog med fastighetsägaren om åtgärder. Men vi hann inte skicka ut något brev. Och efter att representanter från förvaltningen i fredags besökte platsen så förstår jag att det nu får bli en annan dialog. Vad jag har fått mig berättat blir det svårt att rädda huset. Men vi få ta det med fastighetsägaren, säger Lars Sylvén som dock menar att det finns ett skyddsvärde i fastigheten.

Värdefull miljö

I detaljplanen beskrivs de tre fastigheterna på Torgatan 23, 25 och 27 som värdefulla byggnader.

– Men det innebär i sig inget hinder för rivning, men det ska prövas, vi måste få en rivningsansökan, säger Lars Sylvén.

”Ska rivas”

När MT ringer upp fastighetsägaren – som inte vill figurera i media – medges att huset är så illa skick att det inte går att rädda.

– Huset ska rivas, vi och försäkringsbolaget är överens.

Vad händer nu?

– Innan vi gör något måste vi ha kommunens godkännande.

Vid två tillfällen på senare tid har räddningstjänsten fått rycka ut till fastigheten på Torggatan 23, ”Lilla hotellet” i Hova. Den 14 augusti stannade det – i stort sett – vid ett brandskadat fönster, den 27 augusti fick dock elden rejält fäste, huset rökfylldes och räddningspersonal fick slå sönder i väggar och tak för att få branden under kontroll.

Annan dialog

Så – vad händer nu med det eldhärjade huset?

– Vi hade sedan tidigare ett uppdrag från nämnden om att inleda en dialog med fastighetsägaren om åtgärder. Men vi hann inte skicka ut något brev. Och efter att representanter från förvaltningen i fredags besökte platsen så förstår jag att det nu får bli en annan dialog. Vad jag har fått mig berättat blir det svårt att rädda huset. Men vi få ta det med fastighetsägaren, säger Lars Sylvén som dock menar att det finns ett skyddsvärde i fastigheten.

Värdefull miljö

I detaljplanen beskrivs de tre fastigheterna på Torgatan 23, 25 och 27 som värdefulla byggnader.

– Men det innebär i sig inget hinder för rivning, men det ska prövas, vi måste få en rivningsansökan, säger Lars Sylvén.

”Ska rivas”

När MT ringer upp fastighetsägaren – som inte vill figurera i media – medges att huset är så illa skick att det inte går att rädda.

– Huset ska rivas, vi och försäkringsbolaget är överens.

Vad händer nu?

– Innan vi gör något måste vi ha kommunens godkännande.