25 aug 2015 16:47

25 aug 2015 16:47

Brevlådorna kommer att tömmas tidigare

Från och med 1 september kommer postens brevlådor att tömmas tidigare.

Robert Andersson talar om en anpassning efter rådande volymsänkning.

Han vill inte säga att Postnord rationaliserar.

– Vi gör en förändring, anpassad på de minskade volymerna och får synergier, säger Robert Andersson, produktionsområdeschef på Postnord.

Klockan fyra

MT skrev igår att företagarna är irriterade över postens försämrade servicegrad på landsbygden.

– Den 1 september sker förändringen för alla som har ett postnummer som börjar på 54, det är i stort sett hela Skaraborg. Så det här handlar inte bara om Gullspång och Hova.

Vad är det då som förändras?

– Talar vi om Gullspång och Hova kommer förändringen bestå i att vi tömmer brevlådorna klockan 16:00 istället för klockan 18:00, säger Robert Andersson väl medveten om att det lär bli svårare för många kunder att svara på brev samma dag.

Minskade volymer

Och orsaken till förändringen beror alltså i grund och botten på att antalet försändelser fortsätter att minska. En trend som gäller hela Sverige.

– Volymerna minskar med i stort sett fem procent årligen, därför tvingas vi ständigt att se över hur vi kan förändra. Och det handlar inte, som sagt, om Gullspång och Skaraborg. Den senaste förändringen har redan införts på flera platser i Sverige.

En slinga

Förändringen som Robert Andersson syftar på är att samma person som kör ut posten också ska passa på att tömma brevlådan.

– Istället för att en bil kör ut post och en bil hämtar in post ska första bilen, som delar ut, även hämta in post.

Är det inte många som skickar brev nuförtiden?

– Nej, vi har räknat breven i alla lådor och tyvärr är det väldigt lågt antal brev som skickas genom våra gula brevlådor, säger Robert Andersson.

Han vill inte säga att Postnord rationaliserar.

– Vi gör en förändring, anpassad på de minskade volymerna och får synergier, säger Robert Andersson, produktionsområdeschef på Postnord.

Klockan fyra

MT skrev igår att företagarna är irriterade över postens försämrade servicegrad på landsbygden.

– Den 1 september sker förändringen för alla som har ett postnummer som börjar på 54, det är i stort sett hela Skaraborg. Så det här handlar inte bara om Gullspång och Hova.

Vad är det då som förändras?

– Talar vi om Gullspång och Hova kommer förändringen bestå i att vi tömmer brevlådorna klockan 16:00 istället för klockan 18:00, säger Robert Andersson väl medveten om att det lär bli svårare för många kunder att svara på brev samma dag.

Minskade volymer

Och orsaken till förändringen beror alltså i grund och botten på att antalet försändelser fortsätter att minska. En trend som gäller hela Sverige.

– Volymerna minskar med i stort sett fem procent årligen, därför tvingas vi ständigt att se över hur vi kan förändra. Och det handlar inte, som sagt, om Gullspång och Skaraborg. Den senaste förändringen har redan införts på flera platser i Sverige.

En slinga

Förändringen som Robert Andersson syftar på är att samma person som kör ut posten också ska passa på att tömma brevlådan.

– Istället för att en bil kör ut post och en bil hämtar in post ska första bilen, som delar ut, även hämta in post.

Är det inte många som skickar brev nuförtiden?

– Nej, vi har räknat breven i alla lådor och tyvärr är det väldigt lågt antal brev som skickas genom våra gula brevlådor, säger Robert Andersson.

Nu "Postnord"

Postnord AB bildades den 24 juni 2009 genom ett samgående mellan svenska Posten och Post Danmark. Koncernen ägs till 60,7 procent av svenska staten och till 39,3 procent av danska staten. Rösterna på bolagsstämman är dock jämnt fördelade mellan de två ägarna, och bägge utser lika många styrelseledamöter. Under 2015 byter svenska Posten namn till Postnord men behåller sitt gamla namn i Danmark.

Källa: wikipedia.se