05 aug 2015 12:30

05 aug 2015 12:30

Fällholmens fyr firade 150 år

Amnehärads båtklubb uppmärksammade ett jubileum

Under bästa tänkbara förutsättningar uppmärksammades i helgen den jubilerande fyren.

Fällholmens fyr, som tidigare kallades Nedre fyren, byggdes år 1865. När Amnehärads båtklubb bjöd in för att fira detta jubileum blev det fullt med båtar i Fällholmens norra hamn. Två av klubbens medlemmar, med snabba motorbåtar, fick hämta intresserade deltagare som väntade i småbåtshamnen i Otterbäcken.

Bland festdeltagarna fanns bland annat Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet. Han höll ett anförande och överlämnade en minnesplakett som genast sattes upp. Tore Hurtig fick äran att anbringa den första skruven.

Roben Persner, som för övrigt fick äran att sätta i skruv nummer fyra i plaketten, hälsade även Bo Björk från Mariestads fyrsällskap samt representanter från Sjöräddningssällskapet i Mariestad, välkomna.

Fällholmen - minnesvärd miljö

Enligt Riksantikvarieämbetet som inventerade Fällholmen åren 2000 och 2001 är kulturmiljön på ön ett av de främsta minnesmärkena i Vänern över de människor som levt och fått sin utkomst i skärgården under 1800-talet och 1900-talets första hälft.

”Till fyrmiljöns särprägel bidrar läget långt ute i sjön, samt flera välbevarade byggnader och de imponerande stenmurarna.”

Dessa lär fyrvaktaren Johannes Larsson arrangerat under slutet av 1800-talet.

En ko

Seglationsstyrelsen beslutade år 1885 att skänka Johannes Larsson 100 riksdaler för att han skulle kunna köpa sig en ko att ha på ön. Det var nämligen svårt vissa tider på året att skaffa förnödenheter. För att hägna in små lotter för husbehovsodling och samtidigt freda dem för kon och de andra djur man hade som betade på holmen.

Detta, samt att fyren automatiserades år 1954 och den ständiga bemanningen drogs in samma år, påmindes besökarna om under jubileumsfestligheterna. Fällholmen lär ha varit bebott till i början av 1960-talet.

Numera sköts fyrbostadshuset minutiös av Amnehärads båtklubb som även nyttjar det som klubbhus.

Skruv två och tre i minnesplaketten sattes i av Karl-Erik Karlsson respektive Lars-Erik Blom.

Fällholmens fyr, som tidigare kallades Nedre fyren, byggdes år 1865. När Amnehärads båtklubb bjöd in för att fira detta jubileum blev det fullt med båtar i Fällholmens norra hamn. Två av klubbens medlemmar, med snabba motorbåtar, fick hämta intresserade deltagare som väntade i småbåtshamnen i Otterbäcken.

Bland festdeltagarna fanns bland annat Esbjörn Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet. Han höll ett anförande och överlämnade en minnesplakett som genast sattes upp. Tore Hurtig fick äran att anbringa den första skruven.

Roben Persner, som för övrigt fick äran att sätta i skruv nummer fyra i plaketten, hälsade även Bo Björk från Mariestads fyrsällskap samt representanter från Sjöräddningssällskapet i Mariestad, välkomna.

Fällholmen - minnesvärd miljö

Enligt Riksantikvarieämbetet som inventerade Fällholmen åren 2000 och 2001 är kulturmiljön på ön ett av de främsta minnesmärkena i Vänern över de människor som levt och fått sin utkomst i skärgården under 1800-talet och 1900-talets första hälft.

”Till fyrmiljöns särprägel bidrar läget långt ute i sjön, samt flera välbevarade byggnader och de imponerande stenmurarna.”

Dessa lär fyrvaktaren Johannes Larsson arrangerat under slutet av 1800-talet.

En ko

Seglationsstyrelsen beslutade år 1885 att skänka Johannes Larsson 100 riksdaler för att han skulle kunna köpa sig en ko att ha på ön. Det var nämligen svårt vissa tider på året att skaffa förnödenheter. För att hägna in små lotter för husbehovsodling och samtidigt freda dem för kon och de andra djur man hade som betade på holmen.

Detta, samt att fyren automatiserades år 1954 och den ständiga bemanningen drogs in samma år, påmindes besökarna om under jubileumsfestligheterna. Fällholmen lär ha varit bebott till i början av 1960-talet.

Numera sköts fyrbostadshuset minutiös av Amnehärads båtklubb som även nyttjar det som klubbhus.

Skruv två och tre i minnesplaketten sattes i av Karl-Erik Karlsson respektive Lars-Erik Blom.