22 jul 2015 11:23

22 jul 2015 11:25

Föreläggande om vite

Arbetsmiljöverket sätter press

I april 2014 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Gullstensskolan.

Vissa brister noterades, vissa saker åtgärdades men inte allt. Arbetsmiljöverket gör den bedömningen att ett par krav återstår.

• Solinstrålning som påverkar inomhusklimatet och som även kan blända inne i klassrummet. Kommunen ska därför förse fönster i undervisningsrum med solskydd av fast typ eller i form av skoskyddsfilm.

• Bakgrundsljudet från ventilationen på grundsärskolan är högt. kommunen ska se till att bakgrundsbiller från ventilationen inte överstiger en ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå på 40 dB (A).

För att säkerställda att bristerna åtgärdas anser Arbetsmiljöverket det motiverat att vidta åtgärder. Föreläggandet bör därför förenas med ett vite som sätts till 50 000 kronor. Kommunen har att före den 31 oktober 2015 ha vidtagit nämnda åtgärder. Sker inte detta kan det medföra att förvaltningsrätten, efter ansökan av Arbetsmiljöverket, dömer kommunen att betala vitet.

Vissa brister noterades, vissa saker åtgärdades men inte allt. Arbetsmiljöverket gör den bedömningen att ett par krav återstår.

• Solinstrålning som påverkar inomhusklimatet och som även kan blända inne i klassrummet. Kommunen ska därför förse fönster i undervisningsrum med solskydd av fast typ eller i form av skoskyddsfilm.

• Bakgrundsljudet från ventilationen på grundsärskolan är högt. kommunen ska se till att bakgrundsbiller från ventilationen inte överstiger en ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå på 40 dB (A).

För att säkerställda att bristerna åtgärdas anser Arbetsmiljöverket det motiverat att vidta åtgärder. Föreläggandet bör därför förenas med ett vite som sätts till 50 000 kronor. Kommunen har att före den 31 oktober 2015 ha vidtagit nämnda åtgärder. Sker inte detta kan det medföra att förvaltningsrätten, efter ansökan av Arbetsmiljöverket, dömer kommunen att betala vitet.