21 jul 2015 15:35

21 jul 2015 15:39

Arn gav kvinna rätt mot bilfirma

Bilen började krångla strax efter garantitidens utgång

Felmeddelande och koder gjorde bilköpet till en besvikelse.

En kvinna i Gullspång köpte en fyra år gammal bil. En dryg månad efter köpet började bilen bete sig annorlunda och felkoder visade sig. En bilverkstad fick uppsökas. Det visade sig vara ett allvarligt fel, flera delar fick bytas ut. Verkstaden sa att det inte var ett så kallat handhavandefel, kvinnan hade inte gjort något fel.

Två krav

Kvinnan krävde därför bilfirman på 21 230 kronor, prislappen för att komma tillrätta med felet. Men då hon tvingats vara utan bilen en period passade hon även på att begära 3 770 kronor i skadestånd.

”Skadeståndet utgör kompensationsersättning för att bilen varit obrukbar under stor del av tiden från första felkodssökningen den 8 augusti 2014 till sista reparationstillfället den 28 november 2014.”

Bestred

Firman bestred båda punkterna. Det hävdades att bilen varit nyservad och att de inte sett några felmeddelanden eller koder. Firman lyfte också fram att bilägaren hade valt att besöka andra verkstäder och därmed riskerat att skadan förvärrades innan de kontaktades.

”Bilens garanti gick ut den 2 september 2014, varken före eller efter denna tidpunkt har bolaget fått möjligheten att ens diagnostisera ett eventuellt fel”.

Allmänna reklamationsnämndens (Arn) gick dock på kvinnans begäran. Men bara delvis. Kvinnan får ersättning för de kostnader som krävdes för att få bilen i körbart skick, begäran om skadestånd avslogs. Detta sedan Arn konstaterat att hon inte haft någon ersättningsgill skada.

En kvinna i Gullspång köpte en fyra år gammal bil. En dryg månad efter köpet började bilen bete sig annorlunda och felkoder visade sig. En bilverkstad fick uppsökas. Det visade sig vara ett allvarligt fel, flera delar fick bytas ut. Verkstaden sa att det inte var ett så kallat handhavandefel, kvinnan hade inte gjort något fel.

Två krav

Kvinnan krävde därför bilfirman på 21 230 kronor, prislappen för att komma tillrätta med felet. Men då hon tvingats vara utan bilen en period passade hon även på att begära 3 770 kronor i skadestånd.

”Skadeståndet utgör kompensationsersättning för att bilen varit obrukbar under stor del av tiden från första felkodssökningen den 8 augusti 2014 till sista reparationstillfället den 28 november 2014.”

Bestred

Firman bestred båda punkterna. Det hävdades att bilen varit nyservad och att de inte sett några felmeddelanden eller koder. Firman lyfte också fram att bilägaren hade valt att besöka andra verkstäder och därmed riskerat att skadan förvärrades innan de kontaktades.

”Bilens garanti gick ut den 2 september 2014, varken före eller efter denna tidpunkt har bolaget fått möjligheten att ens diagnostisera ett eventuellt fel”.

Allmänna reklamationsnämndens (Arn) gick dock på kvinnans begäran. Men bara delvis. Kvinnan får ersättning för de kostnader som krävdes för att få bilen i körbart skick, begäran om skadestånd avslogs. Detta sedan Arn konstaterat att hon inte haft någon ersättningsgill skada.

Vad är Arn?

Allmänna reklamationsnämnden (Arn) är en myndighet med en opartisk roll. De prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande.

Källa: arn.se