20 jul 2015 12:59

20 jul 2015 12:59

Politiker ångrade sig

ÅNGRADE SIG

Olle Höijer (RV) lämnade i juni in en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Vid den extra utsatta sammanträdet med kommunfullmäktige den 6 juli lämnade han dock in en begäran om att få återta sin plats som ersättare; något som fullmäktige beviljade honom.

Olle Höijer (RV) lämnade i juni in en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Vid den extra utsatta sammanträdet med kommunfullmäktige den 6 juli lämnade han dock in en begäran om att få återta sin plats som ersättare; något som fullmäktige beviljade honom.