10 jul 2015 08:14

10 jul 2015 11:32

Allmän mark blir stinkande toalett

Tjugosju blåstömningar på en halvtimme. Under Riddarveckan förvandlas privatmarken mellan kommunhuset och MT:s redaktion i Hova till offentlig toalett. – Det är naturligtvis inte acceptabelt, säger den drabbade fastighetsägaren Lennart Schill, som under torsdagen fick sanera MT:s redaktion från inträngande urin.

Den gräsbevuxna tomten bakom puben Vera Magasin i Hova är ett populärt gångstråk för boende i Hova. På kvällarna under Riddarveckan och vanliga helgkvällar förvandlas ytan till toalett.

Under tisdagskvällen räknade Mariestads-Tidningens redaktion till 27 män och en kvinna som tömde blåsan under bara en halvtimme, några av dem direkt mot husväggen. Och det var relativt tidigt på kvällen, innan den största ölkonsumtionen hade tagit fart.

– Att urinera på offentlig plats är en brottslig handling som kan leda till 800 kronor i böter, konstaterar Gunnar Åreng, platschef vid polisen i MTG. Det är vi poliser som har mandat att agera, så eventuella anmälningar ska ske till oss.

– Och skulle vi själva se någon som står och kissar mot en husvägg har vi skyldighet att agera, men ärligt talat har vi ofta fokus på andra ordningsstörande handlingar under sommarens folktäta festivaler.

Vems mark det är, privat eller kommunal, har ingen betydelse för överträdelsen.

– Det handlar om ett förargelseväckande beteende genom brott mot brottsbalkens 16:e kapitel, konstaterar Gunnar Åreng. Och det gäller överallt där det överhuvudtaget kan misstänkas att någon kan uppfatta det förargelseväckande beteendet.

Som ägare av merparten av den aktuella ytan ställer sig Lennart Schill mycket kritisk till att urinerandet får fortgå.

– Jag satte upp ett staket för några år sedan för att få slut på trafiken på tomten, men det har tagits ner av någon. Nu får jag väl överväga att sätta upp det igen.

Lennart Schill fick på torsdagen göra en utryckning och anlita snickare för att sanera fastigheten från inträngande urin.

– Det är ju ett gammalt timmerhus och när folk står och pinkar på baksidan av huset tränger vätan och stanken ända in i lokalens pentry.

Utöver att varje individ har eget ansvar och kan lagföras för handlingen, så finns det regler för hur sanitära arrangemang ska skötas vid tillfälliga överbelastningar av den typen som Hova Riddarvecka utgör.

– Om en näringsidkare vet med sig att antalet gäster kommer att öka markant under en period är hen skyldig att dimensionera hygienanläggningarna därefter, säger Ritva Rådefalk, handläggare vid miljökontoret. Riddarveckans arrangörer har ansökt och fått tillstånd för ett visst antal ”bajamajor” och vid vår inspektion häromdagen såg allt bra ut i Riddarbyn.

Vera Magasin har en toalett inomhus och en utomhus, vilket enligt deras tillstånd ska vara tillräckligt även under Riddarveckan.

– Om några av våra gäster ändå går utomhus och gör sina behov har vi ingen möjlighet att ta ansvar för det, säger krögaren Anders Andersson. Detta är också första gången vi hör talas om de här olägenheterna, men vi lyssnar och har redan ställt ytterligare en toalett till förfogande.

Den gräsbevuxna tomten bakom puben Vera Magasin i Hova är ett populärt gångstråk för boende i Hova. På kvällarna under Riddarveckan och vanliga helgkvällar förvandlas ytan till toalett.

Under tisdagskvällen räknade Mariestads-Tidningens redaktion till 27 män och en kvinna som tömde blåsan under bara en halvtimme, några av dem direkt mot husväggen. Och det var relativt tidigt på kvällen, innan den största ölkonsumtionen hade tagit fart.

– Att urinera på offentlig plats är en brottslig handling som kan leda till 800 kronor i böter, konstaterar Gunnar Åreng, platschef vid polisen i MTG. Det är vi poliser som har mandat att agera, så eventuella anmälningar ska ske till oss.

– Och skulle vi själva se någon som står och kissar mot en husvägg har vi skyldighet att agera, men ärligt talat har vi ofta fokus på andra ordningsstörande handlingar under sommarens folktäta festivaler.

Vems mark det är, privat eller kommunal, har ingen betydelse för överträdelsen.

– Det handlar om ett förargelseväckande beteende genom brott mot brottsbalkens 16:e kapitel, konstaterar Gunnar Åreng. Och det gäller överallt där det överhuvudtaget kan misstänkas att någon kan uppfatta det förargelseväckande beteendet.

Som ägare av merparten av den aktuella ytan ställer sig Lennart Schill mycket kritisk till att urinerandet får fortgå.

– Jag satte upp ett staket för några år sedan för att få slut på trafiken på tomten, men det har tagits ner av någon. Nu får jag väl överväga att sätta upp det igen.

Lennart Schill fick på torsdagen göra en utryckning och anlita snickare för att sanera fastigheten från inträngande urin.

– Det är ju ett gammalt timmerhus och när folk står och pinkar på baksidan av huset tränger vätan och stanken ända in i lokalens pentry.

Utöver att varje individ har eget ansvar och kan lagföras för handlingen, så finns det regler för hur sanitära arrangemang ska skötas vid tillfälliga överbelastningar av den typen som Hova Riddarvecka utgör.

– Om en näringsidkare vet med sig att antalet gäster kommer att öka markant under en period är hen skyldig att dimensionera hygienanläggningarna därefter, säger Ritva Rådefalk, handläggare vid miljökontoret. Riddarveckans arrangörer har ansökt och fått tillstånd för ett visst antal ”bajamajor” och vid vår inspektion häromdagen såg allt bra ut i Riddarbyn.

Vera Magasin har en toalett inomhus och en utomhus, vilket enligt deras tillstånd ska vara tillräckligt även under Riddarveckan.

– Om några av våra gäster ändå går utomhus och gör sina behov har vi ingen möjlighet att ta ansvar för det, säger krögaren Anders Andersson. Detta är också första gången vi hör talas om de här olägenheterna, men vi lyssnar och har redan ställt ytterligare en toalett till förfogande.

  • Margareta Jonilson