08 jul 2015 11:37

08 jul 2015 14:10

Hovrätten köpte inte 43-åringens argument

En livstidsdömd 43-åring från Hova överklagade sin tingsrättsdom till Göta hovrätt. På tisdagsförmiddagen kom hovrättens dom som fastställer tingsrättens domslut i fråga om skuld och påföljd.

Det var i september 2014 som en 40-årig Örebrobo påträffades ihjälslagen i en bostad i Delebäck utanför Hova.

En 43-årig Hovabo dömdes senare i tingsrätten för mord.

43-åringen, som hade 1,6 promille alkohol i blodet när han greps, hävdade att han blev attackerad av en angripare som tagit sig in i bostaden där de två berusade männen befann sig.

Först vid polisförhör ska han ha förstått att det varit kamraten han slogs med.

– Jag tror att jag hamnade i något slags psykotiskt tillstånd i samband med överfallet, förklarade den dömde under tingsrättsförhandlingen.

En rättpsykiatrisk undersökning visade att 43-åringen inte led av någon störning vid händelsen.

Åklagaren yrkade i sin slutplädering på livstids fängelse. Tingsrätten fann bevisen övertygande och gick på åklagarens linje.

I domen påpekas att 40-åringen berövats livet under ett långt, plågsamt och hänsynslöst förlopp; den döde hade 23 krossår på huvudet.

Tingsrätten konstaterade i sin dom:

”Det finns en lång rad med omständigheter som talar för att den version som NN lämnat är en efterhandskonstruktion.”

43-åringen dömdes att betala 35 225 kronor i skadestånd till dödsboet.

Olika yrkanden

Han överklagade till Göta hovrätt och framhöll att han kunde ha hamnat i en akut psykos som medfört svårigheter att kunna kontrollera handlandet och att han inte förstått vad som hänt i stunden.

Försvarsadvokaten yrkade att Göta hovrätt i första hand skulle ogilla åtalet och i andra hand – om hovrätten fann honom skyldig – att han skulle dömas för grov misshandel och vållande till annans död. I tredje hand yrkades att han skulle ställas till ansvar för dråp.

På onsdagsförmiddagen blev domen från Göta hovrätt offentlig och där konstateras att rätten fastställer tingsrättens domslut i fråga om skuld och påföljd.

43-åringen ska, föga förvånande, kvarstanna i häkte fram till verkställelse av fängelsestraffet.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen. Men där krävs prövningstillstånd – något som i normalfallet brukar kräva prejudicerande effekter inom rättsväsendet.

Det var i september 2014 som en 40-årig Örebrobo påträffades ihjälslagen i en bostad i Delebäck utanför Hova.

En 43-årig Hovabo dömdes senare i tingsrätten för mord.

43-åringen, som hade 1,6 promille alkohol i blodet när han greps, hävdade att han blev attackerad av en angripare som tagit sig in i bostaden där de två berusade männen befann sig.

Först vid polisförhör ska han ha förstått att det varit kamraten han slogs med.

– Jag tror att jag hamnade i något slags psykotiskt tillstånd i samband med överfallet, förklarade den dömde under tingsrättsförhandlingen.

En rättpsykiatrisk undersökning visade att 43-åringen inte led av någon störning vid händelsen.

Åklagaren yrkade i sin slutplädering på livstids fängelse. Tingsrätten fann bevisen övertygande och gick på åklagarens linje.

I domen påpekas att 40-åringen berövats livet under ett långt, plågsamt och hänsynslöst förlopp; den döde hade 23 krossår på huvudet.

Tingsrätten konstaterade i sin dom:

”Det finns en lång rad med omständigheter som talar för att den version som NN lämnat är en efterhandskonstruktion.”

43-åringen dömdes att betala 35 225 kronor i skadestånd till dödsboet.

Olika yrkanden

Han överklagade till Göta hovrätt och framhöll att han kunde ha hamnat i en akut psykos som medfört svårigheter att kunna kontrollera handlandet och att han inte förstått vad som hänt i stunden.

Försvarsadvokaten yrkade att Göta hovrätt i första hand skulle ogilla åtalet och i andra hand – om hovrätten fann honom skyldig – att han skulle dömas för grov misshandel och vållande till annans död. I tredje hand yrkades att han skulle ställas till ansvar för dråp.

På onsdagsförmiddagen blev domen från Göta hovrätt offentlig och där konstateras att rätten fastställer tingsrättens domslut i fråga om skuld och påföljd.

43-åringen ska, föga förvånande, kvarstanna i häkte fram till verkställelse av fängelsestraffet.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen. Men där krävs prövningstillstånd – något som i normalfallet brukar kräva prejudicerande effekter inom rättsväsendet.