03 jul 2015 06:00

03 jul 2015 06:00

Flaggorna är ett skyltfönster

Nytt ögonmärke för bilister längs E20

Det är viktigt att visa vilka företag som finns i Hova. Det säger Lars-Göran Ytterberg, ordförande för Hova företagarförening. I går hissade föreningen företagsflaggorna vid E20 infart till industriområdet för första gången.

Hova företagarförening är en ideell förening som arbetar för att skapa ett bra företagareklimat i hela Gullspångs kommun. I torsdags klockan tio samlades de medlemmar för första gången för att hissa deras företags flagga.

– Flaggparken är ett bra skyltfönster för företagen. Det kommer öka allmänhetens intresse för företagen och deras verksamhet, berättar Lars-Göran Ytterberg.

Flaggparken

Anders Bjelkholm är marknadschef vid Nimo-Verken i Hova, Han håller med att flaggorna sätter företagen på kartan vilket är i längden gynnar rekrytering av ny personal.

Parken består av ett dussin flaggstänger. Möjligheten finns att utöka med fler. Ted Jansson från Hova Gräv har monterat flaggorna.

– De är ordentligt nedborrade i marken och det finns ingen risk för att de blåser omkull,

Han oroas över att så stor andel av företagens arbetskraft, bor i kranskommuner.

– Den största utmaningen för oss företagare är att locka våra arbetstagare att bosätta sig Gullspångs kommun. Det skulle att verksamheter tjäna på.

Bra samarbete

Lars-Göran Ytterberg anser att samarbetet mellan förtagarföreningen och Gullspångs kommun blir allt bättre.

– Det finns många ambitiösa tjänstemän vid kommunkontoret och jag har ett stort förtroende för deras arbete.

För företagarföreningen och kommen väntar närmast fortsatt arbete med att hitta formerna för ett framtida företagarhotell i Hova.

Hova företagarförening är en ideell förening som arbetar för att skapa ett bra företagareklimat i hela Gullspångs kommun. I torsdags klockan tio samlades de medlemmar för första gången för att hissa deras företags flagga.

– Flaggparken är ett bra skyltfönster för företagen. Det kommer öka allmänhetens intresse för företagen och deras verksamhet, berättar Lars-Göran Ytterberg.

Flaggparken

Anders Bjelkholm är marknadschef vid Nimo-Verken i Hova, Han håller med att flaggorna sätter företagen på kartan vilket är i längden gynnar rekrytering av ny personal.

Parken består av ett dussin flaggstänger. Möjligheten finns att utöka med fler. Ted Jansson från Hova Gräv har monterat flaggorna.

– De är ordentligt nedborrade i marken och det finns ingen risk för att de blåser omkull,

Han oroas över att så stor andel av företagens arbetskraft, bor i kranskommuner.

– Den största utmaningen för oss företagare är att locka våra arbetstagare att bosätta sig Gullspångs kommun. Det skulle att verksamheter tjäna på.

Bra samarbete

Lars-Göran Ytterberg anser att samarbetet mellan förtagarföreningen och Gullspångs kommun blir allt bättre.

– Det finns många ambitiösa tjänstemän vid kommunkontoret och jag har ett stort förtroende för deras arbete.

För företagarföreningen och kommen väntar närmast fortsatt arbete med att hitta formerna för ett framtida företagarhotell i Hova.