30 jun 2015 06:00

30 jun 2015 06:00

De skapar trygghet för unga på stan

Vuxna nattvandrar i Hova

De är klädda i röda jackor och vandrar frivilligt på kvällar och nätter utan ersättning bland stadens ungdomar.

– Vi rör oss ute på stan, söker kontakt och samtalar med ungdomar. Vi har en dämpande effekt på både våld och droger.

Under Riddarveckan kommer nattvandrarna finnas till stöd för traktens ungdomar.

Nattvandrarna är en ideell organisation vilken är politiskt och religiöst oberoende. Målet är att skapa trygghet för barn och ungdomar i offentliga miljöer.

– Nattvandrarna representerar ingen myndighet och vi har ingen anmälningsplikt. Vi skapar ett förtroende hos ungdomarna genom professionella samtal.

Nattvandrarna inte har rätt att visitera eller beslagta alkohol eller droger.

– Är någon berusad kan vid föreslå att de går hem eller att någon kamrat ringer efter deras föräldrar.

Rekrytering

I Gullspångs kommun finns drygt 20 nattvandrare. Birgitta Nielsens ansvarar för att schemaläggningen av vandrarnas pass och hon är också den från föreningen som har kontakten med huvudorganisationen i Stockholm.

– Våra medlemmar är ofta medelålders män och kvinnor. Många har egna barn i varierande åldrar. De tycker det är ett bra sätt att lära sig världen där barn vistas i.

Innan nya medlemmar börjar vandra får de utbildningen i boken nattvandrarnas ABC och omhändertagande enligt första hjälpen. De får också låna den röda vandringsjackan som är organisationens kännetecken.

– Sunt förnuft och ett gott omdöme är de viktigaste egenskaperna för att bli en bra vandrare. Alla vuxna borde någon gång prova på att vandra.

Birgitta Nielsen tycker att nattvandrarna har en viktig roll att fylla i samhället där polisens och socialtjänstens resurser minskar.

– Det bästa är att man får en massa härliga kontakter med ungdomar.

För nattvandrarna väntar närmast Otterbäcksdagen, Laxdagarna och Töreboda festivalen.

– Vi får mycket beröm från föräldrar och andra vuxna. Alla vuxna borde någon gång prova på att vandra.

Nattvandrarna är en ideell organisation vilken är politiskt och religiöst oberoende. Målet är att skapa trygghet för barn och ungdomar i offentliga miljöer.

– Nattvandrarna representerar ingen myndighet och vi har ingen anmälningsplikt. Vi skapar ett förtroende hos ungdomarna genom professionella samtal.

Nattvandrarna inte har rätt att visitera eller beslagta alkohol eller droger.

– Är någon berusad kan vid föreslå att de går hem eller att någon kamrat ringer efter deras föräldrar.

Rekrytering

I Gullspångs kommun finns drygt 20 nattvandrare. Birgitta Nielsens ansvarar för att schemaläggningen av vandrarnas pass och hon är också den från föreningen som har kontakten med huvudorganisationen i Stockholm.

– Våra medlemmar är ofta medelålders män och kvinnor. Många har egna barn i varierande åldrar. De tycker det är ett bra sätt att lära sig världen där barn vistas i.

Innan nya medlemmar börjar vandra får de utbildningen i boken nattvandrarnas ABC och omhändertagande enligt första hjälpen. De får också låna den röda vandringsjackan som är organisationens kännetecken.

– Sunt förnuft och ett gott omdöme är de viktigaste egenskaperna för att bli en bra vandrare. Alla vuxna borde någon gång prova på att vandra.

Birgitta Nielsen tycker att nattvandrarna har en viktig roll att fylla i samhället där polisens och socialtjänstens resurser minskar.

– Det bästa är att man får en massa härliga kontakter med ungdomar.

För nattvandrarna väntar närmast Otterbäcksdagen, Laxdagarna och Töreboda festivalen.

– Vi får mycket beröm från föräldrar och andra vuxna. Alla vuxna borde någon gång prova på att vandra.

  • Henrik Beck-Friis