23 jun 2015 14:38

23 jun 2015 14:38

Småsur debatt när budgeten spikades

HOVA: Majoritet och oppositionen inte överens i budgetdebatten

Oense. Nej, alla var inte beredda att ställa sig bakom majoritetens budget.

– Vi måste satsa mer resurser på kommunledningskontoret, sa oppositionsrådet Björn Thodenius (M).

Det blev dock lite småsurt redan från början. Olle Höijer (RV) och Lennart Ardemo (SD) ville få tid i anspråk under den nya punkten ”Ordet är fritt”. Det hade dock missat att anmäla detta i tid.

– Ni måste göra det 30 minuter i förväg, sa Roland Karlsson, 1:e vice ordförande.

– Jag har ju försökt ringa Ann-Christin, vilket nummer ska jag ringa? sa Olle Höijer som med bittra huvudskakningar fick inse att han på sitt sista fullmäktige inte skulle få chansen att tala fritt (senare på kvällen antogs hans begäran om att bli entledigad från sin post som ersättare i fullmäktige).

Ordet gick istället till fullmäktiges ordförande Ann-Christin Erlandsson som berättade om det nyinrättade ungdomsparlamentet, samt till Carina Gullberg (S) som talde kort om ett utökat samarbete inom Leader och om ett nytt området, Nordvästra Skaraborg, och att det området har fått en budget på 58,5 miljoner kronor.

Extra fullmäktige

Punkten ”Åsen 1:4” uteblev på fullmäktige. Det handlade om företagsetableringen i Otterbäcken. Vid senaste fullmäktige var man överens om att frågan får återkomma samt att företrädare från företaget ska bjudas in för att de ska få chansen att presentera sina idéer.

– Punkten återkommer på ett extra fullmäktige den 6 juli, sa Ann-Christin Erlandsson.

Budget 2016

Båda sidor hade väntat in i det sista med att dela med sig av information om respektive budget. Majoriteten (S och C) hade förvisso presenterat siffror men väntade med brödtexten till sittande möte.

Moderaterna å sin sida mejlade ut sitt förslag några timmar innan sammanträdet.

– Vi gör så annars tar ni våra idéer, det gjorde ni förra året, sa Björn Thodenius (M).

Bo Hagström (C) påpekade dock att det var synd att de fick så kort tid på sig att sätta sig in i oppositionens budget.

– Det kan ju finns guldkorn som vi missar nu, sa han.

Kommunalrådet Carina Gullberg menade att S och C hade en stark och positiv budget.

– Verksamheterna får en utökning med lönekostnaderna. Vi fortsätter att satsa på bland annat förskolan, grundskolan, kulturverksamheten, äldreomsorg och LSS-vuxenutbildning. Vi har dock en prognososäkerhet på en miljon kronor. I första hand för försörjningsstöd, gymnasieskolan och bostadsanpassning.

Kommunkontoret

Moderaterna ville skjuta till 800 000 kronor till ledningsverksamheten.

– Kontoret är underbemannat, utveckling, beredningar och utredningar blir lidande. Vi vill återställa den besparing S och C gjorde på kommunledningskontoret förra året. Vi förstärkte förra året näringsliv och besöksnäring samt plan och exploatering och de förstärkningarna ligger kvar. Vi lägger dock ytterligare 150 000 till plan och exploatering, sa Björn Thodenius som likt majoriteten hade satsningar inom skola och barnomsorgen samt på kulturen.

– Vi använder samma budgetförutsättningar men ser vi till resultatbudgeten anser vi att med ett finansiellt mål på två procent inryms prognososäkerheten för skatteintäkter och bidrag. Va-kostnaderna är på väg att komma i balans och skattekollektivet ska inte täcka ett underskott, sa Björn Thodenius.

Genderbudget

Nämnas kan att Moderaterna fick lägga en budget utan Fi.

– Vi kommer så småningom att komma med ett eget förslag med genderbudgetering, sa Jenny Ros (Fi) efter mötet.

Det blev dock lite småsurt redan från början. Olle Höijer (RV) och Lennart Ardemo (SD) ville få tid i anspråk under den nya punkten ”Ordet är fritt”. Det hade dock missat att anmäla detta i tid.

– Ni måste göra det 30 minuter i förväg, sa Roland Karlsson, 1:e vice ordförande.

– Jag har ju försökt ringa Ann-Christin, vilket nummer ska jag ringa? sa Olle Höijer som med bittra huvudskakningar fick inse att han på sitt sista fullmäktige inte skulle få chansen att tala fritt (senare på kvällen antogs hans begäran om att bli entledigad från sin post som ersättare i fullmäktige).

Ordet gick istället till fullmäktiges ordförande Ann-Christin Erlandsson som berättade om det nyinrättade ungdomsparlamentet, samt till Carina Gullberg (S) som talde kort om ett utökat samarbete inom Leader och om ett nytt området, Nordvästra Skaraborg, och att det området har fått en budget på 58,5 miljoner kronor.

Extra fullmäktige

Punkten ”Åsen 1:4” uteblev på fullmäktige. Det handlade om företagsetableringen i Otterbäcken. Vid senaste fullmäktige var man överens om att frågan får återkomma samt att företrädare från företaget ska bjudas in för att de ska få chansen att presentera sina idéer.

– Punkten återkommer på ett extra fullmäktige den 6 juli, sa Ann-Christin Erlandsson.

Budget 2016

Båda sidor hade väntat in i det sista med att dela med sig av information om respektive budget. Majoriteten (S och C) hade förvisso presenterat siffror men väntade med brödtexten till sittande möte.

Moderaterna å sin sida mejlade ut sitt förslag några timmar innan sammanträdet.

– Vi gör så annars tar ni våra idéer, det gjorde ni förra året, sa Björn Thodenius (M).

Bo Hagström (C) påpekade dock att det var synd att de fick så kort tid på sig att sätta sig in i oppositionens budget.

– Det kan ju finns guldkorn som vi missar nu, sa han.

Kommunalrådet Carina Gullberg menade att S och C hade en stark och positiv budget.

– Verksamheterna får en utökning med lönekostnaderna. Vi fortsätter att satsa på bland annat förskolan, grundskolan, kulturverksamheten, äldreomsorg och LSS-vuxenutbildning. Vi har dock en prognososäkerhet på en miljon kronor. I första hand för försörjningsstöd, gymnasieskolan och bostadsanpassning.

Kommunkontoret

Moderaterna ville skjuta till 800 000 kronor till ledningsverksamheten.

– Kontoret är underbemannat, utveckling, beredningar och utredningar blir lidande. Vi vill återställa den besparing S och C gjorde på kommunledningskontoret förra året. Vi förstärkte förra året näringsliv och besöksnäring samt plan och exploatering och de förstärkningarna ligger kvar. Vi lägger dock ytterligare 150 000 till plan och exploatering, sa Björn Thodenius som likt majoriteten hade satsningar inom skola och barnomsorgen samt på kulturen.

– Vi använder samma budgetförutsättningar men ser vi till resultatbudgeten anser vi att med ett finansiellt mål på två procent inryms prognososäkerheten för skatteintäkter och bidrag. Va-kostnaderna är på väg att komma i balans och skattekollektivet ska inte täcka ett underskott, sa Björn Thodenius.

Genderbudget

Nämnas kan att Moderaterna fick lägga en budget utan Fi.

– Vi kommer så småningom att komma med ett eget förslag med genderbudgetering, sa Jenny Ros (Fi) efter mötet.