17 jun 2015 19:04

17 jun 2015 19:04

Fiskeutflykt som gick fel

GULLSPÅNG: Ingen fisk – men böter

Huruvida det blev någon fisk förtäljer inte historien men utflykten till älven slutade garanterat inte som den var tänkt.

En man ertappades med fiskespöet i hand på förbjudet område. Nu har ärendet avgjorts av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid Kammarrätten i Göteborg.

Dagsböter

”Ni har uppsåtligen eller av oaktsamhet inom fiskeförbudszonen vid Fortums kraftstation i Gullspång fiskat cirka 100 meter nedanför utskovsluckan där fiske inte är tillåtet.”

Straffet blev 30 kronor á 50 kronor, det vill säga 1 500 kronor. Dessutom ska han betala 500 kronor i avgift till brottsofferjouren. Men det blev inte bara böter, även fiskarens utrustning: ett fiskespö, en fiskerulle och ett fiskedrag togs i beslag.

Hårt reglerat

Fiskebestämmelserna är speciella i Gullspångsälven. Fiske efter till exempel lax och öring är förbjudet hela året i Gullspångsälven samt, under perioden 1 augusti till den 31 december, även i Gullspångsälvens fredningsområde.

En man ertappades med fiskespöet i hand på förbjudet område. Nu har ärendet avgjorts av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid Kammarrätten i Göteborg.

Dagsböter

”Ni har uppsåtligen eller av oaktsamhet inom fiskeförbudszonen vid Fortums kraftstation i Gullspång fiskat cirka 100 meter nedanför utskovsluckan där fiske inte är tillåtet.”

Straffet blev 30 kronor á 50 kronor, det vill säga 1 500 kronor. Dessutom ska han betala 500 kronor i avgift till brottsofferjouren. Men det blev inte bara böter, även fiskarens utrustning: ett fiskespö, en fiskerulle och ett fiskedrag togs i beslag.

Hårt reglerat

Fiskebestämmelserna är speciella i Gullspångsälven. Fiske efter till exempel lax och öring är förbjudet hela året i Gullspångsälven samt, under perioden 1 augusti till den 31 december, även i Gullspångsälvens fredningsområde.