10 jun 2015 14:13

10 jun 2015 14:13

Tjo och tjim på nya fina Lekgläntan

SKAGERSVIK: Många på plats för att se nya lekplatsen

I veckan invigdes den nya lekplatsen i Skagersvik.

Det var fest när ”Lekgläntan” invigdes, närmare femtio barn och vuxna slöt upp för att celebrera det hela. Lekplatskommitténs Anna Hallerström och Sarah Johansson hade dukat upp saft och kakor som avnjöts under lekpauser i strålande solsken.

Den gamla lekplatsen – som var otidsenlig och hade lekredskap som kunde orsaka skador och olyckor – låg tidigare på samma plats som den nu nya, eller ska vi säga nygamla lekplatsen som passande döpts till Lekgläntan, med anledning av placeringen i omgivande björkdungar.

Skagersviks fritidsförening har ideellt byggt upp lekplatsen och kommunen har bekostat de nya säkrare lekredskapen. Kommunen svarar även för nödvändig skötsel.

– Jag känner att det finns ett stort engagemang över generationerna att fixa och dona på lekplatsen, sa Sarah Johansson.

Det var fest när ”Lekgläntan” invigdes, närmare femtio barn och vuxna slöt upp för att celebrera det hela. Lekplatskommitténs Anna Hallerström och Sarah Johansson hade dukat upp saft och kakor som avnjöts under lekpauser i strålande solsken.

Den gamla lekplatsen – som var otidsenlig och hade lekredskap som kunde orsaka skador och olyckor – låg tidigare på samma plats som den nu nya, eller ska vi säga nygamla lekplatsen som passande döpts till Lekgläntan, med anledning av placeringen i omgivande björkdungar.

Skagersviks fritidsförening har ideellt byggt upp lekplatsen och kommunen har bekostat de nya säkrare lekredskapen. Kommunen svarar även för nödvändig skötsel.

– Jag känner att det finns ett stort engagemang över generationerna att fixa och dona på lekplatsen, sa Sarah Johansson.