09 jun 2015 06:00

09 jun 2015 06:00

Hotellbrand var anlagd

GULLSPÅNG: Tre härdar i tre olika rum

Polisen har nu gjort en teknisk undersökning efter branden under Hova hotell- och restaurang.
– Är det någon som vet något så hör gärna av er, säger Marlene Andersson Wikman, polisen.

Det var tisdagen den 2 juni som brandlarmet utlöstes och personal upptäckte svart rök från källaren. Redan vid släckningsarbetet fick räddningstjänsten misstankar om att det hela var anlagt, då man fann tre brandhärdar skilda från varandra.

Under den polisens tekniska undersökning har dessa tankar förstärkts.

Tips?

– Vi rubricerar det hela som mordbrand men vi har inga misstänkta i nuläget. Därför uppmanar jag alla som sett eller hört något att kontakta polisen, säger utredningsbefäl Marlene Andersson Wikman

Det har skickats in brandprover för analys. Har det funnits ett uppsåt att antända hoppas polisen kunna säkra spår efter till exempel brännbara vätskor.

Kan du bekräfta att det rör sig om tre brandhärdar?

– Ja, tre brandhärdar i tre olika rum.

Svaret från Statens kriminaltekniska laboratorium kan ta mellan en till fyra veckor.

Det var tisdagen den 2 juni som brandlarmet utlöstes och personal upptäckte svart rök från källaren. Redan vid släckningsarbetet fick räddningstjänsten misstankar om att det hela var anlagt, då man fann tre brandhärdar skilda från varandra.

Under den polisens tekniska undersökning har dessa tankar förstärkts.

Tips?

– Vi rubricerar det hela som mordbrand men vi har inga misstänkta i nuläget. Därför uppmanar jag alla som sett eller hört något att kontakta polisen, säger utredningsbefäl Marlene Andersson Wikman

Det har skickats in brandprover för analys. Har det funnits ett uppsåt att antända hoppas polisen kunna säkra spår efter till exempel brännbara vätskor.

Kan du bekräfta att det rör sig om tre brandhärdar?

– Ja, tre brandhärdar i tre olika rum.

Svaret från Statens kriminaltekniska laboratorium kan ta mellan en till fyra veckor.