04 jun 2015 13:08

04 jun 2015 13:08

Klart med föreläsare till S Råda

SÖDRA RÅDA: Fin föreläsningsserie

Södra Råda akademin bjuder på ett fint föreläsningsprogram i sommar.

Det inleds onsdagen 1 juli ”Den medeltida värmeperioden och övergången till Lilla istiden”, med Fredrik Charpentier Ljungqvist, fil.dr, Historiska institutionen samt Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet. Klimatet i världen var förhållandevis varmt under perioden 800-1300 och temperaturerna på norra halvklotet kulminerade runt år 1000.

Onsdag 8 juli ”Järnet och Sveriges medeltida modernisering” med Bengt Berglund, professor i teknik- och vetenskapshistoria vid Chalmers tekniska högskola. Så sent som på 1970-talet antog man fortfarande, att masugnen kom till Sverige från Tyskland på 1300-talet. Men genom nya naturvetenskapliga metoder i form av bland annat vegetations- och pollenanalyser, kan vi nu visa att det i själva verket med största sannolikhet var en svensk innovation.

Onsdag 15 juli, ”Stekta sjungande kycklingar och beväpnade gäss, bordskultur i medeltid” med Marie Schmidt, museipedagog, Lödöse museum.

Matkulturen på medeltiden var kryddad både med exotiska kryddor och kyrkliga regler, sedvänjor och ritualer. Föredraget ger smakprov både från herremannens pråliga bord och bondens dagliga bröd, kyrkans matregler och svaret på varför man bör ge en vägfarande man en skål soppa.

Onsdag 22 juli kl. 19.00 ”Med järn i lasten” med Lars-Göran Nilsson, museiman, Vänermuseet Lidköping och bördig från Otterbäcken. Järnet från norra Vänerområdet har länge varit av stor vikt och intresse för många i landet och ute i Europa. Ett lokalt känt exempel på transportled är ”Jerngatan” genom Södra Råda. Föredraget ger en bild av hur transporterna av järn kunde se ut, till lands och till sjöss.

Det inleds onsdagen 1 juli ”Den medeltida värmeperioden och övergången till Lilla istiden”, med Fredrik Charpentier Ljungqvist, fil.dr, Historiska institutionen samt Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet. Klimatet i världen var förhållandevis varmt under perioden 800-1300 och temperaturerna på norra halvklotet kulminerade runt år 1000.

Onsdag 8 juli ”Järnet och Sveriges medeltida modernisering” med Bengt Berglund, professor i teknik- och vetenskapshistoria vid Chalmers tekniska högskola. Så sent som på 1970-talet antog man fortfarande, att masugnen kom till Sverige från Tyskland på 1300-talet. Men genom nya naturvetenskapliga metoder i form av bland annat vegetations- och pollenanalyser, kan vi nu visa att det i själva verket med största sannolikhet var en svensk innovation.

Onsdag 15 juli, ”Stekta sjungande kycklingar och beväpnade gäss, bordskultur i medeltid” med Marie Schmidt, museipedagog, Lödöse museum.

Matkulturen på medeltiden var kryddad både med exotiska kryddor och kyrkliga regler, sedvänjor och ritualer. Föredraget ger smakprov både från herremannens pråliga bord och bondens dagliga bröd, kyrkans matregler och svaret på varför man bör ge en vägfarande man en skål soppa.

Onsdag 22 juli kl. 19.00 ”Med järn i lasten” med Lars-Göran Nilsson, museiman, Vänermuseet Lidköping och bördig från Otterbäcken. Järnet från norra Vänerområdet har länge varit av stor vikt och intresse för många i landet och ute i Europa. Ett lokalt känt exempel på transportled är ”Jerngatan” genom Södra Råda. Föredraget ger en bild av hur transporterna av järn kunde se ut, till lands och till sjöss.