03 jun 2015 12:43

03 jun 2015 12:43

Barrebacken kommentarer inte nu

GULLSPÅNG

– Vi har efter en intern tillsyn följt våra rutiner kring rapportering vid risk för missförhållande, som i sin tur resulterat i en intern utredning och en lex Sarah-anmälan till IVO. Med hänsyn till vår tystnadsplikt kan vi inte kommentera ärendet under pågående utredning. Nu avvaktar vi resultatet av vår egen utredning samt IVO:s beslut i ärendet, säger Ulrik Bonnevier, Humana.

I måndags skrev MT att behandlingshemmet Barrebacken gjort en lex Sarah-anmälan och att det lett till att ägarna själva, Humana, påbörjat en omfattande upprustning av HBV-hemmet.

– Ni är välkomna att kontakta oss igen när beslut i ärendet fattats av IVO, säger Ulrik Bonnevier.

– Vi har efter en intern tillsyn följt våra rutiner kring rapportering vid risk för missförhållande, som i sin tur resulterat i en intern utredning och en lex Sarah-anmälan till IVO. Med hänsyn till vår tystnadsplikt kan vi inte kommentera ärendet under pågående utredning. Nu avvaktar vi resultatet av vår egen utredning samt IVO:s beslut i ärendet, säger Ulrik Bonnevier, Humana.

I måndags skrev MT att behandlingshemmet Barrebacken gjort en lex Sarah-anmälan och att det lett till att ägarna själva, Humana, påbörjat en omfattande upprustning av HBV-hemmet.

– Ni är välkomna att kontakta oss igen när beslut i ärendet fattats av IVO, säger Ulrik Bonnevier.