28 maj 2015 15:42

28 maj 2015 15:43

Vaktmästare tog premiärturen

HOVA: Blivande pensionär fick inviga linbana

I veckan var det officiell invigning av en linbana vid Regnbågsskolan i Hova.

Äntligen var ordet vid invigningen. Det har nämligen under flera år funnits en längtan från eleverna om en utökning av befintlig hinderbana.

– Nu har vi både en linbana och en bana med stenar och trädstubbar i olika former. På vintern kommer även kullen där sand och jord lagts kunna användas till att åka pulka på. Detta blir jättekul för barnen, sa lärare Anna-Karin Klingvall.

John Erlandsson, elevrådets ordförande, klippte det gula bandet och därmed förklarades banan invigd. Men vem skulle göra premiärturen? För att utesluta att inget barn skulle känna sig förbigånget – om ett barn skulle få åka först – fick vaktmästaren, Görgen Svensson, chansen. Det konstaterades nämligen att utan Görgen ingen linbana. Snygg sorti dessutom. Idag går nämligen Görgen i pension.

Äntligen var ordet vid invigningen. Det har nämligen under flera år funnits en längtan från eleverna om en utökning av befintlig hinderbana.

– Nu har vi både en linbana och en bana med stenar och trädstubbar i olika former. På vintern kommer även kullen där sand och jord lagts kunna användas till att åka pulka på. Detta blir jättekul för barnen, sa lärare Anna-Karin Klingvall.

John Erlandsson, elevrådets ordförande, klippte det gula bandet och därmed förklarades banan invigd. Men vem skulle göra premiärturen? För att utesluta att inget barn skulle känna sig förbigånget – om ett barn skulle få åka först – fick vaktmästaren, Görgen Svensson, chansen. Det konstaterades nämligen att utan Görgen ingen linbana. Snygg sorti dessutom. Idag går nämligen Görgen i pension.