23 maj 2015 12:48

23 maj 2015 12:48

Fullmäktige sammanträder i S Råda bygdegård

På måndag har kommunfullmäktige sammanträde i Södra Råda bygdegård.

På dagordningen finns en ny punkt: ”Ordet är fritt”. Två gånger per år och om möjligt vår och höst ska fullmäktiges ledamöter beredas tillfälle att framföra sina synpunkter. Ledamot som önskar delta med inlägg ska anmälda detta, samt berätta vad det handlar om, till ordföranden senast 30 minuter innan sammanträdets början. Varje enskilt inlägg får pågå högst fem minuter och hela punkten kan pågå högst 20 minuter.

I övrigt bland annat om:

• Utökning av fastigheter inom Gullspångsbostäder AB.

• Åsen 1:4, Camilla McQuire, näringslivsansvarig, om det intresse som ett företag visat för kommunal mark i Otterbäcken.

• Köp av fastigheten Hallen, vid infarten till Gullspång.

• Dagvattenkostnad för Gullspångs kommun.

På dagordningen finns en ny punkt: ”Ordet är fritt”. Två gånger per år och om möjligt vår och höst ska fullmäktiges ledamöter beredas tillfälle att framföra sina synpunkter. Ledamot som önskar delta med inlägg ska anmälda detta, samt berätta vad det handlar om, till ordföranden senast 30 minuter innan sammanträdets början. Varje enskilt inlägg får pågå högst fem minuter och hela punkten kan pågå högst 20 minuter.

I övrigt bland annat om:

• Utökning av fastigheter inom Gullspångsbostäder AB.

• Åsen 1:4, Camilla McQuire, näringslivsansvarig, om det intresse som ett företag visat för kommunal mark i Otterbäcken.

• Köp av fastigheten Hallen, vid infarten till Gullspång.

• Dagvattenkostnad för Gullspångs kommun.