07 maj 2015 14:04

07 maj 2015 14:04

Wiking om sopkärlen

GULLSPÅNG: Två motioner har lämnats in

Två motioner har lämnats in. En om sopkärlens placering och en om nyttan av att motionera.

Roger Wiking (S) vill rationalisera sophanteringen: ”För att spara miljön och att spara tid på sophanterarna föreslår jag att avfallsnämnden provar att soptunnorna ställs på samma sida av gatorna.”

Den andra motionen har författats av Eric Mellberg (M). Han har noterat att en sak återkommer när han för samtalen med folk över vad som önskas i samhället, samtidigt som han noterar att funktionella redskap i trä fått något av en renässans.

Han föreslår därför att folkhälsorådet får i uppdrag att ”visa på praktiskt folkhälsoarbete” genom att låta uppföra ett antal stationer vid elljusspåren då dessa står inför en restaurering ”det skulle passa väl in i sammanhaget att främja regelbunden motion för den breda allmänheten på ett lättillgängligt sätt. Det finns lokal kompetens och material som skulle kunna användas som alternativ till att köpa färdiga stationer.

Motionären Eric Mellberg noterara: ”Att främja utevistelse och träning torde vara ett bra initiativ”.

Roger Wiking (S) vill rationalisera sophanteringen: ”För att spara miljön och att spara tid på sophanterarna föreslår jag att avfallsnämnden provar att soptunnorna ställs på samma sida av gatorna.”

Den andra motionen har författats av Eric Mellberg (M). Han har noterat att en sak återkommer när han för samtalen med folk över vad som önskas i samhället, samtidigt som han noterar att funktionella redskap i trä fått något av en renässans.

Han föreslår därför att folkhälsorådet får i uppdrag att ”visa på praktiskt folkhälsoarbete” genom att låta uppföra ett antal stationer vid elljusspåren då dessa står inför en restaurering ”det skulle passa väl in i sammanhaget att främja regelbunden motion för den breda allmänheten på ett lättillgängligt sätt. Det finns lokal kompetens och material som skulle kunna användas som alternativ till att köpa färdiga stationer.

Motionären Eric Mellberg noterara: ”Att främja utevistelse och träning torde vara ett bra initiativ”.