30 apr 2015 08:58

30 apr 2015 08:58

Kort sammanträde med kommunfullmäktige

Såväl friskvårdspengen som förstudien rörande skolor och förskolor i kommunen, där tekniska förvaltningen vill ha klartecken för fortsatt renovering, låg på fulläktiges bord under onsdagskvällen.

Och visst gick man på förslaget när det gällde friskvårdspengen. Kommunanställda kan nu begära att få ett bidrag som kan användas till friskvårdsaktiviteter.

– Vi vill prova med detta under 2015 och 2016 och förslaget är 600 kronor per år, sa Carina Gullberg (S).

Det blev också fullmäktiges beslut även om oppositionsrådet i en kort debatt visade sig vara generösare, Björn Thodenius (M) föreslog nämligen 1 200 kronor per person och år.

Fullmäktige avslog en rad medborgarförslag, som målade dressincyklar och att dessa ska utrustas med babyskydd, samt antog ett par motioner för beredning.

Det beslutade att kommunen kan vara borgenär för lån till fiberföreningarna till ett belopp som motsvarar landsbygdsstödet. Det gavs också klartecken till tekniska att arbeta vidare med ett renoveringsalternativ för kommunens skolor och förskolor i storleksordningen 40 miljoner kronor. Här debuterade Lii Bergman (Fi) i talarstolen; hon passade på att varna för att det kan bli trångt på Regnbågsskolan vid en flytt av förskolan Bikupan.

– Och är Regnbågsskolan det lämpligaste alternativet?

Och så var det då valet till fullmäktiges andre vice ordförande. Björn Thodenius föreslog Lii Bergman. Beskedet var efterlängtat, stolen har stått tom sedan valet och ordförande A-C Erlandsson (S) skämtade till det.

– Nu får inte Roland (Karlsson) det lätt, sa hon leende och syftade på könsfördelningen i presidiet.

Och visst gick man på förslaget när det gällde friskvårdspengen. Kommunanställda kan nu begära att få ett bidrag som kan användas till friskvårdsaktiviteter.

– Vi vill prova med detta under 2015 och 2016 och förslaget är 600 kronor per år, sa Carina Gullberg (S).

Det blev också fullmäktiges beslut även om oppositionsrådet i en kort debatt visade sig vara generösare, Björn Thodenius (M) föreslog nämligen 1 200 kronor per person och år.

Fullmäktige avslog en rad medborgarförslag, som målade dressincyklar och att dessa ska utrustas med babyskydd, samt antog ett par motioner för beredning.

Det beslutade att kommunen kan vara borgenär för lån till fiberföreningarna till ett belopp som motsvarar landsbygdsstödet. Det gavs också klartecken till tekniska att arbeta vidare med ett renoveringsalternativ för kommunens skolor och förskolor i storleksordningen 40 miljoner kronor. Här debuterade Lii Bergman (Fi) i talarstolen; hon passade på att varna för att det kan bli trångt på Regnbågsskolan vid en flytt av förskolan Bikupan.

– Och är Regnbågsskolan det lämpligaste alternativet?

Och så var det då valet till fullmäktiges andre vice ordförande. Björn Thodenius föreslog Lii Bergman. Beskedet var efterlängtat, stolen har stått tom sedan valet och ordförande A-C Erlandsson (S) skämtade till det.

– Nu får inte Roland (Karlsson) det lätt, sa hon leende och syftade på könsfördelningen i presidiet.